Ledere f?r ikke kompensert for overtid

Oslo: Halvparten av norske ledere f?r avspasert mindre enn 50 prosent av timene de har opparbeidet, viser en ny unders?kelse. ? Det betyr i realiteten av de jobber gratis, og det er helt uakseptabelt, sier Jan Olav Brekke i Lederne.
Unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne viser at bare 36,7 prosent av medlemmene f?r avspasert de timene de har opparbeidet. S? mange som 18,5 prosent f?r ikke tatt ut noen avspasering overhodet. Norsk Ledelsesbarometer gjennomf?res ?rlig, og er basert p? svarene fra dr?yt 3000 norske ledere fra hele landet.
? Tallene viser at altfor mange i realiteten jobber gratis n?r de ikke f?r avspasert de timene de har opparbeidet. Og det er ikke holdbart. Det er overraskende at s?pass mange jobber uten godtgj?relse, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.
Hver femte leder jobber mer enn ti timer overtid i l?pet av en periode p? sju dager. De har dermed en arbeidsuke som g?r utover de rammene som er satt i arbeidsmilj?loven.
Minst avspasering innenfor handel
Unders?kelsen viser at handelsbransjen skiller seg klart ut, b?de n?r det gjelder omfanget av overtidsarbeid og hvorvidt lederne f?r kompensert for dette. Tre av fire av de som har rett til avspasering f?r bare avspasert halvparten eller mindre av den tiden de har opparbeidet. Og dette er en bransje hvor det jobbes mye overtid, forteller forsker Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomf?rer Norsk Ledelsesbarometer.
? En viktig grunn til at det har blitt s?nn – s?rlig for butikkledere – er at det har v?rt en voldsom liberalisering p? ?pningstider de siste ?rene, med butikker som holder ?pent fra tidlig morgen til sent p? kvelden. Spesielt innen franchise ser vi at for ? f? ut en anstendig l?nn er de n?dt til ? jobbe mer enn 40 timer per uke. Dette legger press p? hele bransjen. Det er ogs? vanlig ? bruke egen familie som arbeidskraft, og de f?r som regel ikke betalt tariffl?nn, sier Stugu.
Han p?peker at det har blitt en stadig st?rre grad av individualisering av ansvar.
? Det er store forventninger som skal innfris. Flere ledere vi har snakket med har sagt at det kan v?re tr?blete ? f? tatt ut avspasering p? grunn av h?yt arbeidspress. Dette kommer dels av at de selv f?ler at de ikke kan avspasere, og at de m? belaste andre dersom de faktisk gj?r det, sier Stugu.
For mange fritatt fra bestemmelsene
If?lge arbeidsmilj?loven kan ledende og s?rlige selvstendige stillinger bli fritatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Jan Olav Brekke i Lederne mener ?rets ledelsesbarometer kan tyde p? at det er for mange innenfor handel som er fritatt.
? Vi ser at slike unntak blir misbrukt n?r det gjelder bestemmelsene om overtid og avspasering. Jeg tror ikke det var lovgivers intensjon at dette var en frihet som skulle brukes i s? stor utstrekning som den gj?r i dag. Det gjelder ? holde et kritisk blikk p? dette, og eventuelt pr?ve det rettslig for ? finne ut om stillingene virkelig er i en kategori som skal unntas, sier Brekke.
Han r?der ledere som opplever at de jobber overtid uten ? f? kompensert for det ? ta det opp med sin arbeidstakerorganisasjon, slik at de kan gripe fatt i problemet og f? l?st det overfor arbeidsgiver.
? Det er viktig at de ikke stilltiende aksepterer at dette skjer, men f?r gjort noe med det.
(Pressenytt)

Bildetekst:
Nesten hver femte leder f?r ikke avspasert noen av de timene de har opparbeidet.
? N?r de ikke kompenseres for overtiden betyr det i realiteten at de jobber gratis, og det f?rer til en reduksjon i timel?nnen, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i organisasjonen Lederne. Foto: Lederne

Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Den f?rste delen av unders?kelsen som offentliggj?res handler om l?nn.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. Antall svar p? l?nnsdelen var i ?r 3026.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Authors

Related posts

Top