Skole

Lederne og FLT med felles brev til arbeidsministeren: – Bekymret for vekst- og attf?ringsbedriftene

– Det er problematisk at en offentlig etat som allerede har store problemer med ? utf?re prim?roppgavene skal p?ta seg et nytt stort ansvar for mennesker i en ytterst s?rbar situasjon, skriver forbundslederne Jonny Simmenes (FLT) og Jan Olav Brekke (Lederne) i et felles brev til arbeidsminister Robert Eriksson. De ber n? om et m?te med ministeren.

Lederne og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er de to forbundene som organiserer flest i vekst- og attf?ringsbransjen, og de to organisasjonene har i lengre tid samarbeidet p? sentrale politiske omr?der.
Uforutsigbarhet og ?kt bruk av anbud
– Vi har sammen med arbeidsgiverorganisasjonene i lengre tid sett med bekymring p? utviklingen innen vekst- og attf?ringsbransjen. Stadig endrede rammebetingelser for finansiering og usikkerhet rundt langsiktig planlegging p? grunn av nye signaler fra departementet og direktoratet om fremtidig tiltaksstruktur gir grunn til bekymring.
– Det samme gjelder bruk av anbud. ?kt bruk av anbud med fokus p? pris kan f?re til d?rligere kvalitet p? tjenester som er rettet mot mennesker med store utfordringer i livet, skriver de to forbundslederne i brevet.
Forbauset over NAV-godkjenning
Organisasjonene ser med forbauselse p? at det i rammeavtalen om tjenester st?r at ?skifte av personell hos leverand?ren skal godkjennes av kunden? (alts? NAV). Organisasjonene har over tid sett at NAV stiller krav til vekst- og attf?ringsbedriftene om hvilken kompetanse de ansatte i bransjen skal ha, og det har kommet oppsigelser med bakgrunn i dette.
– Dette gj?r at man kan stille sp?rsm?l om hvem som egentlig er arbeidsgiver. Det er sv?rt viktig ? beholde kompetansen som finnes i denne skjermete sektoren, fremhever de.
Advarer mot flere NAV-oppgaver
Brekke og Simmenes er ogs? klare p? at NAV-reformen ?kte forvaltningsoppgavene betraktelig, og at det fortsatt m? brukes store ressurser for at NAV skal n?rme seg det som var den politiske intensjonen med reformen.
– Organisasjonene vil p? det sterkeste advare mot ? tildele NAV ?kte oppgaver n?, heter det i brevet, som imidlertid ogs? understreker at NAVs rolle innen avklaring og oppf?lging av tiltaksarrang?rer b?r styrkes, uten at NAV av den grunn skal overta ansvaret for tiltaksgjennomf?ringen.
Kritiske til anbudsbaserte tjenester
Lederne og FLT er av den klare oppfatning at personer med sammensatte behov, det v?re seg rusproblematikk og tunge psykiske lidelser som schizofreni, vanskelig kan la seg forene med anbudsbaserte tjenester.
– Vi er sterkt kritiske til at NAV har eller vil f? kompetanse p? dette omr?det som kan forsvare en rasering av den kompetansen som er bygd opp i skjermet sektor. Lederne og FLT finner det problematisk at en offentlig etat som allerede har store problemer med ? utf?re prim?roppgavene skal p?ta seg et nytt stort ansvar for mennesker i en ytterst s?rbar situasjon, heter det i brevet.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy