Lederskifte ved Norges Helseh?yskole

F?rstelektor Hege Ulveland er konstituert dekan frem til ny dekan er tilsatt.

Hun vil fortsette som instituttleder ved institutt for fysisk aktivitet, ern?ring og folkehelse ved siden av jobben som dekan.
Om f?rstelektor Hege Ulveland;
Hege har en master i klinisk ern?ring fra Universitetet i Oslo (2007), samt kurs i pedagogisk basiskompetanse fra H?yskolen i Oslo og Akershus (2012).
Fra 2008 til 2012 jobbet Hege som h?yskolelektor og studieleder i ern?ring ved Atlantis Medisinske H?gskole, og hun var sentral i oppbyggingen og videreutviklingen av h?yskolens bachelorgrad i ern?ring. Fra mai 2012 har Hege jobbet som instituttleder ved institutt for fysisk aktivitet, ern?ring og folkehelse ved Norges Helseh?yskole. Hege har publisert i tre internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter innenfor temaene vurdering av kroppssammensetning og livskvalitet/underern?ring ved kreftsykdom. I 2013 ble hun kommisjonsvurdert til f?rstelektor.
Prosessen med ? finne ny dekan er allerede igangsatt.
Tidligere dekan Ole Petter Hjelle vil bruke mer tid p? forskning og undervisning og fratrer etter eget ?nske sin stilling som dekan ved Norges Helseh?yskole. Han fortsetter som faglig ansatt ved fakultetet

Norges Helseh?yskole er et fakultet i H?yskolen Campus Kristiania. Denne er organisert som en stiftelse og tilbyr h?yskole-og fagskolestudier, i tillegg til studier og kurs p? ulike utdanningsniv?er. Stiftelsen ble etablert av grunnleggeren Ernst G. Mortensen i 1914, og han hadde som visjon ? tilby utdanning til mennesker p? tvers av ?konomiske, sosiale, kulturelle og geografiske barrierer som ellers stengte veien for mange mennesker. Siden starten har mer enn tre millioner mennesker tatt utdanning gjennom stiftelsen. I dag best?r H?yskolen Campus Kristiania av fakultetene Norges Helseh?yskole, Markedsh?yskolen og Norges Kreative H?yskole samt avdelingene NKS Nettstudier og Aktiv L?ring.
? v?re en del av H?yskolen Campus Kristiania betyr blant annet at du gjennom Studentunionens aktiviteter har muligheten til ? skaffe deg et kontaktnett med studenter fra ulike typer studier og fagmilj?er. Dette er et kontaktnett du kan dra nytte av senere i livet. ? v?re en nisjeh?yskole innenfor en st?rre h?yskolevirksomhet, betyr ogs? at vi kan trekke inn kvalifiserte gjesteforelesere fra andre deler av virksomheten.

Authors

Related posts

Top