SE

Legendariska segelb?tar k-märks

Sjöhistoriska museet k-märker nu fem historiska segelb?tar. Deras hemmahamnar ligger mellan Eslöv i söder och Grisslehamn i norr. Även varvsorterna är spridda över landet, fr?n Kuggebodavarvet utanför Ronneby till västmanländska Ridöns varv i Mälaren.
? Det är spännande att vi nu kan k-märka inte mindre än tre legendariska segelb?tar fr?n 1910-talet. Det är tv? skärg?rdskryssare och en 6-metersjakt, alla byggda mellan 1912-1914. Och bland dem skärg?rdskryssaren Boh?me, som deltog i den s? kallade olympiska regattan 1912, säger Fredrik Blomqvist, intendent p? Sjöhistoriska museet.
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har under n?gra ?r k-märkt fritidsb?tar med syftet att de kulturhistoriskt intressanta b?tarna ska uppmärksammas och därigenom öka kunskapen om dem och skapa bättre förutsättningar för bevarande.
En nyhet för i ?r är att tre bohuslänska kommuner beslutat att ge hamnrabatter ?t k-märkta fritidsb?tar. Det har gjorts möjligt tack vare förfr?gningar fr?n Jan Sundström, som äger den sedan tidigare k-märkta b?ten Malou. I Sotenäs och Strömstad erbjuds gratis gästhamnsplats i ett dygn. I Tanum f?r de k-märkta b?tarna rabatt p? avgiften. B?tägaren behöver bara ta kontakt med respektive hamn i förväg ? och ta med sig intyget om att b?ten är k-märkt.
? Jan Sundström har gjort en fin insats för k-märkta fritidsb?tar p? Västkusten. Vi hoppas nu att fler aktörer hjälper till med ytterligare lättnader. K-märkningen bygger ju helt p? frivillighet och saknar lagtv?ng, säger Fredrik Blomqvist p? Sjöhistoriska museet.
Läs mer om Sjöhistoriskas verksamhet kring kulturhistoriskt intressanta fartyg och b?tar p? museets hemsida. Här finns ocks? fakta om k-märkning, ansökningsförfarande och listor över k-märkta fartyg och fritidsb?tar.

Kontakt
Fredrik Blomqvist, Intendent Sjöhistoriska museet
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04
E-post: [email protected]
Kristoffer Henrysson, redaktör, informationsenheten, Sjöhistoriska museet
[email protected] 08-519 549 32

Fakta om b?tar k-märkta i juni 2014
Skärg?rdskryssaren Boh?me, fr?n 1912
Skärg?rdskryssaren Boh?me konstruerades av Albert Andersson och byggdes p? Stockholms B?tbyggeri AB, Neglinge (Saltsjöbaden). B?ten beställdes för att ägaren skulle kunna delta i den olympiska regattan i Nynäshamn 1912. Det var i m?nga avseenden en välseglande b?t ? som genom ?ren vunnit flera priser. Det som i m?nga avseenden kännetecknar Boh?me är att den genom ?ren underh?llits p? ett s? medvetet sätt att ingen stor renovering hittills varit nödvändig. Detta innebär att Boh?me är i ett välanvänt genuint originalskick. Likt merparten av alla segelb?tar har riggen modifierats till den nuvarande bermudariggen. Statens maritima museer anser sammantaget att segelb?ten Boh?me är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsb?t.
Ägare: Bo Malmlöw, Grisslehamn, tel: 070-28 26 441

Skärg?rdskryssaren Maritza (ex Trio, Bojan II, Arda) fr?n 1913
Skärg?rdskryssaren Maritza är en elegant b?t med en välkändhistoria, byggd p? Landskrona Nya Varf efter ritning av Gustaf Schüssler. K-märkningen motiveras av att b?ten är i ett välunderh?llet, fint skick, där de smärre förändringar som gjorts under ?ren är väldokumenterade. Maritza har en detaljerad historik, b?de vad gäller dess äldre historia men särskilt vad gäller de senaste 40 ?ren. En delägare i nuvarande ägarkonstellation har haft b?ten i drygt 40 ?r och denna period kännetecknas av b?de stort engagemang och god känsla för b?de b?ten och segling. Det fina bruksskicket kombineras dessutom av b?de detaljerade loggböcker och äldre fotografier bl a fr?n tiden kring ?r 1930. Tack vare detta material ökar b?tens kulturhistoriska värde. Statens maritima museer anser sammantaget att segelb?ten Maritza är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsb?t.
Ägare: Tore Wiliam-Olsson, Stockholm, tel: 070-71 67 378
Henrik Hansen, Saltsjö-Boo, tel: 070-37 26 128

6-metersjakten Sassan fr?n 1914
Sassan konstruerades av Axel Nygren och byggdes p? Neglinge b?tvarv. Redan den förste ägaren Cedergren anlitade den skicklige seglaren John Carlsson (Glas-Kalle) som rorsman vid olika kappseglingar och Glas-Kalle tog senare över ägandet p? b?ten. Under sin l?nga historia har b?ten förändrats, bl a genom att den fick ruff och att riggen modifierades. I veteranb?tskretsar har Sassan varit välkänd. Fr?n början av 1990-talet har b?tens behov av renovering blivit allt större och ett flertal renoveringar p?börjas men avslutas inte. Den nuvarande ägaren tog över b?ten 2013 och genomförde slutligen en nödvändig och mycket ambitiös upprustning. Resultatet är en b?t som delvis ?terskapats utifr?n det bevarade skrovet och de befintliga originalritningarna. Statens maritima museer anser sammantaget att segelb?ten Sassan är kulturhistoriskt värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsb?t.
Ägare: Lars Hagbarth, Uppsala, tel: 070-68 63 400

Kuggebodakryssaren Rie (ex Taronga, Framme) fr?n 1948
Segelb?ten Rie är ett karaktäristiskt bygge för Kuggebodavarvet i Blekinge, konstruktionen stod Harry Engblom för. Till karaktären har b?ten mycket gemensamt med de bruksb?tar man var van att bygga där, b?de vad gäller de kraftigare dimensionerna och valet av träslaget ek. Tack vare nuvarande ägarens efterforskningar har Ries historik kompletterats. Uppgifterna berättar inte bara om tidigare ägare, utan även om varför b?ten f?tt sin utformning. Rie är idag en väl underh?llen segelb?t i fint skick som berättar b?de om b?tbyggarens och om konstruktörens skicklighet s?väl som om ägarnas medvetna underh?ll. Statens maritima museer anser sammantaget att segelb?ten Rie är kulturhistoriskt värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsb?t.
Ägare: Kim Orheden, Eslöv, tel: 072-19 18 131

Kostern Fuga (ex Kajka, Hebe) fr?n 1950
Segelb?ten Fuga ritades av Jac M Iversen och byggdes p? Berglunds varv p? Ridön. Fuga är en väldokumenterad koster i fint skick, tack vare ett medvetet underh?ll genom ?ren. De förändringar som gjordes under 1960-talet kan ses som intressanta ??rsringar? i b?tens historia. Kostern som b?ttyp är av det robustare slaget, där kopplingen till de gamla bruksb?tarna fortfarande är synlig. Vad gäller just Fuga s? gjordes t ex 1960-talets modifiering av riggen, med en önskan om att förbättra b?tens seglingsegenskaper. Tack vare historiken blir det tydligt varför de mindre ändringarna gjorts, och där kan även b?tens geografiska sammanhang följas. Det kulturhistoriska värdet ökar tack vare s?dana uppgifter. Statens maritima museer anser sammantaget att segelb?ten Fuga är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsb?t.
Ägare: Anders Germundsson, Västra Frölunda, tel: 070-95 90 104

Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsb?tar, Östersjöfr?gor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ing?r vi i myndigheten Statens maritima museer. www.sjohistoriska.se2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emelie Otterbeck   #Galleri Riddaren   #Hilda Bordahl   #Maria Agrell