SE

Lernia ger en röst ?t de som inte kommer till tals i Almedalen – Här presenteras Centerpartiets svar p? de mest förekommande fr?gorna

Med initiativet ?Ni talar om mig? vill Lernia ge en röst ?t de som inte finns representerade i Almedalen; l?ngtidsarbetslösa, arbetslösa ungdomar, utrikesfödda och nyligen uppsagda. Initiativet innebär att närmare 500 personer f?r ställa sina viktigaste valfr?gor till Sveriges politiker. De mest förekommande fr?gorna i dessa fyra grupper förmedlar Lernia till alla riksdagsvalda partier. Under hela politikerveckan offentliggörs svaren dagligen, under respektive partis dag. I dag, söndag, presenteras Centerpartiets fullständiga svar.

Som svar p? m?lgruppernas fr?gor föresl?r Centerpartiet en säkrare validering av utlandsexamen där man förser Universitets- och högskoler?det med de resurser som krävs. Partiet vill dessutom sänka arbetsgivaravgifter, och föresl?r en utveckling av Fas 3 p? s? sätt att fasen ska best? av tv? delar: Dels Yrkesintroduktionsanställningar, s? kallade YA-jobb för l?ngtidsarbetslösa samt alternativ d? YA-jobben inte är tillräckligt räcker till. Vidare vill Centerpartiet höja ?ldersgränsen för studiemedel som kan möjliggöra byte av akademisk karriär efter 45 ?r.
– P? Lernia är vi övertygade om att kompetensutveckling är centralt gällande att lösa det som fungerar mindre bra p? arbetsmarknaden i dag. Eftersom individer och arbetsgivare p? den svenska arbetsmarknaden har olika utmaningar, ser Lernia en stor fördel i att ha ett brett tjänsteutbud, säger Roken Cilgin, kommunikationschef p? Lernia och ansvarig för initiativet ?Ni talar om mig?.
De viktigaste valfr?gorna till politikerna enligt de tillfr?gade i initiativet ?Ni talar om mig? är:
– Utrikesfödda – Jag är välutbildad, varför f?r jag inget jobb?
– L?ngtidsarbetslösa – Hur blir det med fas 3?
– Arbetslösa ungdomar – Vad ska ni konkret göra för att fler unga ska f? arbete?
– Nyligen uppsagda personer – Varför inte erbjuda fler arbetslösa yrkesutbildningar?
Här nedan presenteras Centerpartiets fullständiga svar.
Utrikesfödda: Jag är välutbildad, varför f?r jag inget jobb?
Trösklarna in p? arbetsmarknaden är alldeles för höga i Sverige. Det behöver bli billigare att anställa och det behövs mer rörlighet p? arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är präglad av ett starkt anställningsskydd, en stark arbetsrätt och starka kollektivavtal med högt förhandlade lägstalöner. Detta är bra för de som redan befinner sig p? arbetsmarknaden (insiders) men d?ligt för de som befinner sig utanför (outsiders), vilka ofta unga och/eller nyanlända. Att anställa innebär en stor risk och medför stora kostnader, därför tvekar m?nga arbetsgivare inför att anställa ett ?osäkert kort?. Detta vill vi ändra p?.
Centerpartiet tycker att det är viktigare hur bra du är p? ditt jobb än hur länge du har jobbat där. Vi vill därför bland annat ändra p? turordningsreglerna som bestämmer vem som m?ste g? när ett företag m?ste skära ner p? personal. Vi vill ocks? sänka arbetsgivaravgifter, sjuklöneansvar och andra kostnader som gör att företagare tvekar inför att anställa.
Det är ocks? viktigt att man f?r sin utländska examen validerad av Universitets- och högskoler?det (UHR) s? att svenska arbetsgivare vet vad en examen motsvarar och vilka färdigheter och kunskaper de kan förvänta sig. Centerpartiet ser det som en självklarhet att validering utländska examen ska vara enkla och snabba. Vi följer upp och ser till att UHR har de resurser som krävs.
L?ngtidsarbetslösa: Hur blir det med fas 3?
Centerpartiet tycker att det i första hand är bättre med riktiga jobb än med ?tgärder. Därför satsar vi mycket p? att göra det billigare och enklare att starta och driva företag samt p? att göra det billigare, enklare och mindre riskfyllt för arbetsgivare att anställa. Att jobb kommer av att människor startar och driver företag är en insikt som präglar all Centerpartiets jobbpolitik.
Även med ett bra företagsklimat och ett stort utbud av jobb kan det av olika anledningar finnas de som hamnar utanför arbetsmarknaden. Där behöver samhället g? in och stötta. Problemet med sysselsättningsfasen är att det saknas tydliga incitament att f? dess deltagare in i riktiga jobb. Tv? ?r efter att deltagarna p?börjat den är 80 procent fortfarande eller ?terigen inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Centerpartiet vill därför förändra sysselsättningsfasen till ett alternativ som best?r av tv? delar:
För det första bör även l?ngtidsarbetslösa kunna erbjudas YA-jobb. För det andra bör vi skapa ett alternativ för dem där YA-jobben inte räcker till. I väntan p? jobbfixarpeng föresl?r vi att organisationer som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering ska ges starka incitament att finna arbetsplatser där de l?ngtidsarbetslösa p? sikt kan g? in i riktiga jobb. De 120 000 kronor som idag ges per tv??rig anvisning i FAS3 kan istället användas för de aktörer som finner nya vägar till varaktiga jobb, p? den ordinarie arbetsmarknaden.

Arbetslösa ungdomar: Vad ska ni konkret göra för att fler unga ska f? arbete?
Framförallt tror vi att jobb kommer av företagande. Därför vill vi göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre kr?ngel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig ?t sin verksamhet istället för att fylla i blanketter. Vi vill ocks? ta bort ?ldersgränsen för att f? bidrag för att starta eget företag. D? kommer fler unga att skapa växande företag som ocks? ger nya jobb.
Centerpartiet tycker att det är viktigare hur bra du är p? ditt jobb än hur länge du har jobbat där. Reglerna m?ste sluta diskriminera de med färre ?r p? arbetsplatsen. Därför vill vi ändra LAS (Lagen om anställningsskydd) och f? en rörligare arbetsmarknad. D? kan fler unga lättare komma in p? arbetsmarknaden och f? sitt första jobb.
Det ska finnas fler arbetsförmedlingar än den statliga arbetsförmedlingen. D? kan olika arbetsförmedlare specialisera sig p? olika branscher eller yrken. Genom en jobbpeng kan du själv välja vilken arbetsförmedlare som du tror kan hjälpa dig bäst.
Centerpartiet och Alliansen har gjort det billigare att anställa unga. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna ännu mer än vad som gjorts hittills s? att det blir mindre riskfyllt för företagare att anställa unga.
Vi vill fortsätta att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Att bredda YA-jobb och lärlingssystemet till fler branscher och grupper är ett sätt. Vi vill ocks? att det ska bli möjligt med lägre ing?ngslöner. Vi tycker att det är naturligt att den som har mindre erfarenhet ska kunna konkurrera med ett lägre pris. Genom att f? in en fot p? arbetsmarknaden kan man sedan fortsätta sin lönekarriär.
Nyligen uppsagda personer: Varför inte erbjuda fler arbetslösa yrkesutbildningar?
Fler yrkesutbildningar är n?got som Centerpartiet ställer sig bakom. För oss är det viktigt att man även som vuxen kan utbilda sig, s?väl p? gymnasial niv? som p? högskoleniv?. Regeringen har under de senaste ?ren gjort satsningar för att kunna erbjuda yrkesutbildningar för vuxna. De tidigare mera spretiga utbildningarna har samlats i en yrkeshögskola och medlen har ökat. Centerpartiet ser att detta är en viktig satsning för att vuxna ska kunna byta yrkeskarriär samt för att tillgodose företagens kompetensbehov. Möjligheter har ocks? öppnats för att vuxna ska kunna genomg? lärlingsutbildning. Vi vill ocks? se en förändrad lärlingsutbildning, där de tilltänkta arbetsgivarna f?r en större roll i utvecklingen och genomförandet av utbildningen.
Centerpartiet vill att yrkeshögskoleutbildningarna byggs ut ytterligare samt att det ska bli lättare att ansöka om och bli beviljad möjlighet att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Vi tycker ocks? att yrkesutbildningarna ska kunna anpassas mer efter regionala förutsättningar.
Vi vill även att man ska kunna skola om sig inom akademin senare i livet. Den förväntade livslängden och förväntade pensions?ldern ökar. Centerpartiet verkar därför för att göra reglerna kring ?ldersgränsen för studiemedel mer flexibel s? att man kan byta akademisk karriär även efter att man fyllt 45. Fr?n och med 1 juli höjs gränsen för när studiel?nen begränsas fr?n 45 till 47 ?r och för studiemedlet som helhet fr?n 54 till 56 ?r.
För mer information www.lernia.se/nitalarommig
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under maj-juni 2014. Totalt svarade 478 personer i m?lgrupperna utrikesfödda, arbetslösa ungdomar, l?ngtidsarbetslösa samt nyligen uppsagda personer. Mätningen genomfördes tillsammans med undersökningsföretaget MIND Research.

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. V?ra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Vi finns p? fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade. Besök gärna www.lernia.se.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #Annika Lindgren   #Astrid Lindgrens   #Cilla Nerg