Liber levererar digital lösning som hjälper Kunskapsskolans lärare att f? mer tid med eleverna

Liber levererar digitalt kursbibliotek i NO, Spektrum, till alla 8 000 elever i högstadiet p? Kunskapsskolan.
Digitaliseringen av skolan har i huvudsak handlat om tillg?ng till internet och datorer. Men nu börjar skolorna se att det krävs inneh?ll för att investeringen ska resultera i bättre elevresultat. Till skillnad fr?n m?nga andra satsningar, som fokuserar p? h?rdvara och internet, är resultatet att fokusera p? digitalt inneh?ll uppmuntrande!
90% menar att Spektrum tillför ett värde, eller ett stort värde och majoriteten menar att Spektrum hjälper eleverna att n? bättre resultat.

80% anser att Spektrum ger stöd ?t lärarna i deras bedömningsarbete

Alla de tillfr?gade menar att Spektrum hjälper eleverna att först? teori och fakta bättre. Över 25% anser att detta sker i stor utsträckning.

80% anser att Spektrum hjälper eleverna att förklara termer och begrepp och 40% anser att detta sker i stor utsträckning

B?de lärare och elever använder Spektrum varje vecka.

Fler än 55% säger att man spar en timme, eller mer, i för och efterarbete, per vecka.
Liber erbjuder ett onlinebokskoncept till Sveriges grund- och gymnasieskolor. Konkret innebär det att lärare f?r enkel tillg?ng till kunskapsstoffet som krävs i undervisningen, dvs. det som läroplanen kallar för det centrala inneh?llet. Formatet är digitalt och kunskapsstoffet är förpackat som verktyg, t.ex. övningar, laborationer och andra tillämpningar, som hjälper läraren att utveckla elevernas förm?gor.
Lösningen som Liber realiserat med Kunskapsskolan adresserar tv? centrala utmaningar som svensk skola st?r inför d? man nu väljer att digitalisera, nämligen lärarens tid och att skapa en likvärdig skola.
Lärarens tid
Forskningen är entydig d? det gäller sambandet mellan den tid läraren har för att undervisa och de resultat eleverna n?r.
– Lärarna som har enkel tillg?ng till digitala verktyg, som syftar till att utveckla elevernas förm?gor, baserat p? det centrala inneh?llet, f?r mer tid över för eleverna d? man nu enkelt f?r tillg?ng till det kunskapsstoff som läroplanen kräver. Undersökningar visar att digitalisering som gjorts, och d? utan att ge lärarna dessa verktyg, leder till att digitaliseringen tar tid fr?n undervisningen
En skola med samma förutsättningar
Den enskilda lärarens tid och kompetens styr kvalitén p? det digitala undervisningsmaterialet. D? mognaden avseende att använda digitala resurser är ojämn och lärarens förm?ga att säkerställa kvalitetssäkrat kunskapsstoff och tillämpningar varierar s? riskerar digitaliseringen av svensk skola att leda till en än mer ojämn skola, n?got som ingen avser.
– Rektorn kan ta ansvar för att alla elever f?r digitalt material som är b?de kvalitetsgranskat och ?ldersadekvat.
Lösning
Under de senaste sex m?naderna har Kunskapsskolans lärare har haft tillg?ng till Libers digitala NO-kursbibliotek, Spektrum. Det digitala NO-kursbiblioteket Spektrum är det centrala inneh?llet, anpassat till läroplanens syfte, förpackat som verktyg för att utveckla elevernas förm?gor. Utifr?n den struktur som Kunskapsporten stödjer läraren i undervisningen länkas de relevanta delarna av det centrala inneh?llet fr?n Spektrum in i Kunskapsportens olika delar.
Resultatet blir att läraren vet att man har enkel tillg?ng till kvalitetssäkrat inneh?ll, som en del, i undervisningen.
– ?V?rt uppdrag är att hjälpa v?ra elever n? kunskapskraven. För att kunna göra det m?ste vi ständigt bist? v?ra lärare med resurser för att genomföra detta arbete varje dag. Samarbetet inom NO med Liber är ett exempel p? hur vi gör detta.? säger VD Fredrik Lindgren
– Kunskapsskolans m?l att hjälpa lärarna lyckas är tydlig. Ny teknik gör det möjligt att integrera traditionella läromedel med Kunskapsskolans väl utformade pedagogik. Detta är n?got fler och fler pedagoger och IKT-ansvariga ser som nästa självklara steg efter det att man investerat i tillg?ng till internet, datorer och annan h?rdvara, berättar Patrik von Bergen, Försäljnings- och Marknadsdirektör p? Liber.
Kunskapsskolans lärare har haft tillg?ng till Libers NO-kursbibliotek, Spektrum, i snart 6 m?nader och resultaten ovan är resultatet av en enkät som genomförts där Kunskapsskolans NO-lärare svarat p? fr?gor.
Kunskapsskolan och Liber berättar om lösningen och de svar som lärarna lämnat i en enkätundersökning under Skolforum den 28 oktober, kl. 14.00, Sal A8.
Anmälan att deltaga i seminariet görs här

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av s?väl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se31490Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags
Top