Lifecaps nya VD uttalar sig, p? väg mot framtiden.

Välkommen till ett nytt, spännande kapitel hos Lifecap.
Det fanns ingen tvekan när jag blev tillfr?gad att ta över som vd för Lifecap av företagets grundare Gaya Pienitzka.
Lifecap är känt för att utbilda skickliga terapeuter och coacher och har s? gjort under m?nga ?r. Företagets devis är att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre m?ende, och har ett holistiskt synsätt som skapar stora möjligheter till vidareutveckling av verksamheten. Det finns stor potential och kapacitet att n? betydligt fler människor än vad Lifecap gör idag. Lifecap som företag bygger p? engagemang och vilja att hjälpa andra. Att f? bidra med min kunskap och mitt ledarskap och f? möjlighet till att göra skillnad känns som en ynnest.
Vi har p?börjat arbete med att vidareutveckla hemsidan till att bli en kunskapsportal för att öka tillgängligheten och där finns det filmer som berör olika problemomr?den i livet, böcker, radioprogram med experter som deltar och framför allt web-terapi för självhjälp. Web-terapi är n?got vi är mycket stolta över och vi kommer att presentera de första ämnena best?ende av 10 sessioner vardera inom en snar framtid. Vi har mycket nya satsningar p? g?ng. Vi har bl.a. för avsikt att starta en företagspool under hösten, d? vi har ett flertal terapeuter knutna till oss med stor erfarenhet fr?n näringslivet och som kan hjälpa till att öka företags lönsamhet och minska sjukfr?nvaron. Vi har ocks? förhoppning om att starta verksamhet utomlands inom en snar framtid.
Och vi tittar även p? möjligheter att arbeta med barn och ungdomar där vi ser att det finns ett stort behov av stöd för att skapa bättre förutsättningar när de kommer upp i vuxenvärlden.
Det är en fantastisk utmaning att f? förtroendet att leda Lifecap vidare in i framtiden. Detta gör jag naturligtvis inte själv. Gaya Pienitzka som är grundare och ägare kommer att fortsätta vara ansiktet ut?t och delaktig i verksamheten som tidigare. ?sa Nilsson sitter ocks? i styrelsen för Lifecap, ?sa är ansvarig för v?ra utlandssatsningar. Vi har ocks? ett skickligt team lärare som gör ett fantastiskt arbete.
Sist men inte minst har vi coacher/terapeuter över hela landet som är utbildade hos Lifecap och som bidrar ett till ett bättre m?ende.
V?ra intagningar till höstens utbildningar p?g?r för fullt. V?r ambition är att utbilda de bästa, och det gör vi genom ett tufft processarbete blandat med bred kunskap och stor erfarenhet.
Välkommen till Lifecap!
Helena Källström
Lifecap AB är ISO certifierad och därmed kvalitetssäkrad.

Lifecap AB, Vändviksvägen 7, Tulka 1745, 760 49 HERRÄNG
www.lifecap.se 058260Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top