SE

Linda Maria Vonstad ny ordförande i Djurskyddet Sverige

Jag är övertygad över att Djurskyddet Sverige har en gigantisk möjlighet att utvecklas och det arbetet ska vi göra tillsammans. Det sa Linda Maria Vonstad som idag valdes till förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.
Det var med stor majoritet som Linda Maria Vonstad valdes av dagens extrastämma. Linda Maria vill arbeta för att stärka organisationen och fortsätta förbättra situationen för djuren.
-Jag vill lyfta näsan och arbeta för strategiska och viktiga djurskyddsfr?gor som ger effekt p? individen och stora djurgrupper. En s?dan fr?ga är till exempel livsmedelsproduktionen.
Hon betonade i sitt tacktal att hon vill arbeta tillsammans med föreningarna och medlemmarna för att n? nya m?l men att förbundet redan idag ska vara mycket stolta över allt som görs.
-Djurskyddet Sverige ?tnjuter stor respekt i samhället genom sin kompetens och sitt varma engagemang för djuren. Vi räddar djur till en bättre situation varje dag, säger hon.
Linda Maria Vonstad har l?ng erfarenhet att arbeta med djurskydd, b?de ideellt och professionellt. Hon har arbetat som djurskyddsinspektör p? fältet, med djurskyddsfr?gor p? Jordbruksverket och d?varande Djurskyddsmyndigheten.
Owe Sandström, som blev vald som ersättare p? stämman i maj 2014, valdes som ledamot i styrelsen.Till ny ersättare i styrelsen valdes Karina Burlin som därmed gör en come back i förbundsstyrelsen efter att ha arbetet som länsveterinär i Stockholm.

En extrastämma sattes in d? nyvalda ordföranden Catharina Lundberg lämnade sitt uppdrag ett par veckor efter förbundsstämman i maj 2014.
För mer information kontakta:
Linda Maria Vonstad
[email protected]

?sa Hagelstedt, generalsekreterare
[email protected]
070-755 88 05

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.V?r vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, h?lls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts