SE

Linköpings kommun motsätter sig vite fr?n Skolinspektionen

Linköpings kommun st?r fast vid att den organisation kommunen nu har för resurskolorna är bäst för eleverna. Skolinspektionen hotar med vite om 700 000 kronor om kommunen inte följer Skolinspektionens tolkning av skollagen. Linköpings kommun ifr?gasätter om Skolinspektionen följer lagens intentioner.
I samband med Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2012 ans?g Skolinspektionen att Linköpings organisation för resursskolornas ledning skulle ändras. Detta motsatte sig kommunen med hänvisning till elevens bästa. Detta framg?r även av Skolinspektionens sammanfattning av Linköpings kommuns ställningstagande.
Resursskoleverksamheten i Linköpings kommun leds av en rektor, p? samma sätt som motsvarande verksamhet i friskolor enligt skollagen till?ts organiseras och ledas. Linköpings kommun har inte g?tt med p? att förändra ledningsorganisationen. Kommunen hänvisar till kvalitetsaspekten, elevens bästa samt till lagen om likabehandling av kommunala och frist?ende skolor.
Skolinspektionen anser att eleverna ska vara inskrivna i de skolor de ursprungligen valde eller placerades i. Det skulle medföra att ansvaret för eleverna i resursskolan sprids ut p? flera olika rektorer.
? Vi sl?r vakt om att elever och föräldrar som är knutna till en resursskola ska ha en och samma rektor med ett tydligt ansvar med närhet till eleverna för en hög kvalitet. Vi ska ha och har elevernas bästa för ögonen. Vi ska nu analysera Skolinspektionens beslut och se om och hur kommunen ska g? vidare med detta, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz.
För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon 013-20 71 82, 0706-19 71 82

Linköping har över 150 000 inv?nare och är landets femte största kommun. Vi har devisen “Linköping – där idéer blir verklighet”. Staden växer och attraherar nya inv?nare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukv?rd p? b?de regional och nationell niv?. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts