SE

Linköpings universitet bidrar till Clinton Global Initiative

2014-09-24 08:42 Linköpings universitet (LiU) Att f? stopp p? tjuvskyttar av noshörningar i Kenya är ett prioriterat projekt inom Clinton Global Initiative. Projektet leds av Stimson center i Washington med Security Link vid Linköpings universitet som teknikpartner.

Att f? stopp p? tjuvskyttar av noshörningar i Kenya är ett prioriterat projekt inom Clinton Global Initiative. Projektet leds av Stimson center i Washington med Security Link vid Linköpings universitet som teknikpartner.

De senaste ?ren har allt fler noshörningar och elefanter fallit offer för tjuvskyttar. 100 000 elefanter har dödats och tusentals noshörningar. Det är inte bara djuren som dödas, utan även cirka 1000 afrikanska vakter. I de östafrikanska länderna förs en allt hopplösare kamp mot den välutrustade brottsligheten och den organiserade illegala handeln av horn, som har ett högre kilopris än guld och kokain och en nästan jämförbar omsättning p? svarta marknaden.
Under vintern 2013-2014 genomförde Stimson Center, en tankesmedja baserad i Washington, och experter p? säkerhetsteknik fr?n Security Link vid Linköpings universitet, en studie av hur tekniska lösningar kan användas för att hjälpa vakterna i parker och reservat att skydda Kenyas noshörningar fr?n tjuvskyttar. Clinton Global Initiative, CGI, fick upp ögonen för projektet och bjöd in det att bli medlem. Vid CGI:s ?rliga konferens som just nu h?lls i New York tillkännagavs p? tisdagkvällen att projektet att stoppa tjuvskytte av utrotningshotade djur i östafrika blir ett av CGI:s prioriterade projekt,
Som officiell teknikpartner till Stimsons i CGI har Security Link tagit initiativet till projektet Wildlife Security för att utveckla nya smarta tekniska lösningar, samt att skapa partnerskap med svensk industri. Security Link blir nu tillsammans med svenska och utländska företag en teknikleverantör till det större gräns- och infrastrukturprojektet som leds av Stimson Center.
– Projektet är i direkt svar p? en rad stora och sv?ra transnationella utmaningar som globaliseringen har fört med sig där försvar, säkerhet och utveckling smälter samman. Breda samarbeten och rätt använd ny teknik är en viktig del av lösningen. Genom arbetet mot tjuvskytte vill vi visa att vi har en modell som fungerar och som kan spridas och användas inom fler omr?den och andra tillväxtekonomier, säger Johan Bergenäs, projektledare p? Stimson Center, och som sedan i v?ras ocks? är verksam inom Security Link.
Wildlife Security utvecklar i ett första steg appar för smarta telefoner som ska hjälpa vakterna att orientera sig och att rapportera sp?r av djur och tjuvskyttar Telefonerna fungerar även som säkerhetslarm och som effektiv kommunikation mellan vakterna och deras befäl. Sensor- och radarsystem kommer att placeras ut i reservatet och obemannade flygfarkoster kan användas för att övervaka reservatens gränser och yta. Informationen skickas i realtid till vakternas telefoner.
– Apparna blir ett stort steg fram?t för vakterna, deras vardag underlättas, och informationen sprids och lagras p? ett effektivare sätt. När de första sensorsystemen integreras nästa ?r blir det ytterligare ett stort steg fram?t för djurens och vakterna säkerhet säger professor Fredrik Gustafsson, förest?ndare i Security Link och initiativtagare till Wildlife Security.
Kontakt:
Professor Fredrik Gustafsson [email protected] , för fr?gor kring projektet och möjlighet att bli partner
Johan Bergenäs, [email protected] för fr?gor kring Clinton Global Initiative
Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy