SE

Linköpings universitet stärker miljöforskningen

Tema Miljöförändring är ny plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning vid Linköpings universitet.
Den 16 oktober är det dags för invigning av Tema Miljöförändring. Den inleds med en öppen föreläsning klockan 14.15 i Temcas i Tema-huset, Campus Valla, för att sedan fortsätta med en mer formell invigning.
Inbjuden talare är en pionjär och välrenommerad forskare inom fältet vetenskap för h?llbar utveckling, Jill Jäger fr?n Sustainable Europe Research Institute i Wien. Redan dagen efter, den 17 oktober, h?lls den första disputationen inom Tema M, d? Ola Uhrqvist lägger fram sin avhandling ?Seeing and knowing the Earth as a system?.
Tema Miljöforskning bygger p? den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i natur och samhälle, Tema V, sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, sedan 2004. Under ett och samma tak i Temahuset p? Campus Valla i Linköping kommer ett 70-tal forskare att kombinera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och kunskapsfält i studierna av den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. Forskningen inom Tema Miljöförändring organiseras kring fem övergripande miljöutmaningar: klimatförändringar, ämnesflöden och föroreningar, energiförsörjning, resurshantering och kunskap för h?llbar utveckling.
– Miljöforskningen vid CSPR i Norrköping och Tema V i Linköping är erkänt framg?ngsrik, vi har alltid haft ett tätt samarbete men att vi nu finns under samma paraply innebär rena kraftsamlingen. Vi kan utmana varandra i dagliga diskussioner och fördjupa skärningspunkterna, kommenterar Mattias Hjerpe, förest?ndare för Centrum för klimatpolitisk forskning.
Men LiU:s miljöforskning kommer att st? kvar med en fot i Norrköping. Tema Miljöförändring har forskarplatser i Kopparhammaren 2 och ett fortsatt nära samarbete med Visualiseringscenter C och forskargruppen p? SMHI. I Kopparhammaren inreds nu ocks? en för Europa unik beslutsteater där forskarna laborativt kan undersöka beslutsprocesser i samhällsplaneringen. I hög grad aktuellt när det gäller just miljöpolitik, där m?nga beslut m?ste fattas utifr?n m?ngtydiga underlag.
Tema M tar ocks? ett sammanh?llet ansvar för utbildningen i miljövetenskap fr?n grund- till forskarniv?, vilken f?tt toppbetyg i de nationella utvärderingarna.
?? Därmed blir vi alla delaktiga i utbildningen p? ett nytt sätt. För forskare innebär undervisningen ett bredare sätt att tänka, för studenterna betyder det ännu tydligare kopplingar mellan utbildningen och forskningen redan fr?n dag ett, säger Mattias Hjerpe.
Tema Miljöförändring har ocks? ambitionen att locka framst?ende forskare till Linköpings universitet och sprida aktuella diskussioner inom det miljövetenskapliga forskningsfältet till en bredare publik. Tv? g?nger per ?r kommer världsledande miljöforskare att bjudas in som gästforskare till Tema M och för att delta i en ny serie öppna föreläsningar under rubriken ?Framst?ende föreläsare samtalar om miljöförändring?. Invigningsdagens föreläsare dr. Jill Jäger blir allts? den första i en rad av internationellt ledande forskare som kommer att gästa Tema M.
Kontakter:
Mattias Hjerpe, Tema M/CSPR, [email protected], tel 011-36 34 38
Eva Lövbrand, Tema M, [email protected], tel 011-36 33 93
?sa Danielsson, Tema M, [email protected], tel 013-28 29 22
Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts