Skole

Liten H?gskole st?rst p? forskning

Ansgar H?gskole skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor fagomr?dene teologi, musikk og psykolog. H?yskolen skal oppn? resultat av h?y internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt tilf?re kirke-, kultur- og samfunnsliv ny kunnskap. Forskningen skal dessuten st?tte h?yskolens forskningsbaserte undervisning.
Antall publikasjonspoeng totalt ved Ansgar H?gskole var i 2012 14,8 poeng og 24,5 i 2013. Publikasjonspoeng per faglige ?rsverk var i 2013 1,7 poeng, noe som b?de er h?yere enn gjennomsnittet for universitets- og h?yskolesektoren (0,8 poeng) og snittet for universitetene (1,0 poeng). Publikasjonspoeng per f?rstestilling var i 2013 2,6 poeng, noe som ogs? er h?yere enn b?de gjennomsnittet for universitets- og h?yskolesektoren (1,5 poeng) og snittet for universitetene (1,8 poeng). Forskingsresultatene for 2013 viser at Ansgar H?gskole er blant de institusjonene i universitets- og h?yskolesektoren som publiserer mest forskning per ?rsverk gjennom flere ?r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy