SE

Litteratur och fria kulturlivet prioriteras i VGR:s nya kulturbudget

2014-10-23 13:36 Västra Götalandsregionens kultursekretariat Nu är det klart hur Sveriges största regionala kulturbudget fördelas. Den generella ökningen är 1,8 procent och litteraturen, konsten samt det fria kulturlivet f?r extra tillskott. Det politiska läget gör dock att budgeten kan komma att revideras efter ?rsskiftet.

Nu är det klart hur Sveriges största regionala kulturbudget fördelas. Den generella ökningen är 1,8 procent och litteraturen, konsten samt det fria kulturlivet f?r extra tillskott. Det politiska läget gör dock att budgeten kan komma att revideras efter ?rsskiftet.
– Regionfullmäktige slog i juni fast att ramen för kulturbudgeten 2015 ökar med nära 26 miljoner, en uppräkning p? 1,8 procent. Den nya detaljbudgeten följer i princip detta p?slag, men litteraturen, det fria kulturlivet och ett par andra poster f?r extra tillskott, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande.
Litteraturomr?det har under en längre period varit förem?l för särskild uppmärksamhet fr?n kulturnämnden, d? man ansett att det varit eftersatt. Den riktade satsningen p? litteratur under 2015 uppg?r till 2,8 miljoner kronor och inkluderar en essäfond och ett översättningsstöd, som utannonserades tidigare i höst.
Det fria kulturlivet f?r ett tillskott genom att potten för kulturella utvecklingsprojekt ökar med 1,8 miljoner kronor. Kulturnämnden har f?tt tv? uppdrag fr?n regionfullmäktige som ing?r som en central del i budgeten. Det första m?let är att fortsatt söka former för vidgat deltagande i kulturlivet via interaktiva lösningar och sociala medier. Det andra m?let är att göra en översyn och föresl? ?tgärder för att stärka infrastrukturen för det fria kulturlivet.
– Västra Götalandsregionen har starka institutioner med lyskraft inte bara i Sverige utan även internationellt. Men det är inte bara dessa som kulturpolitiken ska ta hand om. Vi är angelägna om att Västra Götaland ska vara en plats där man kan och vill arbeta framg?ngsrikt som kulturskapare även utanför institutionerna. Det finns säkert mer vi kan göra för det fria kulturlivet och nu vill vi f? en helhetsbild över var framtida satsningar bäst kan göras, säger Alex Bergström.
Bland övriga poster i kulturnämndens budget märks en satsning p? konstomr?det. Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn f?r ett tillskott p? drygt 700 000 kronor, en ökning av anslagen p? nära ?tta procent. Röda Sten Konsthall ökar hela 30 procent, fr?n en miljon kronor ?rligen, till 1,3 miljoner. GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker ökar med tio, respektive 7 miljoner kronor ?rligen, enligt tidigare beslut i fullmäktige.
En kortlivad budget?
För kulturverksamheterna i Västra Götaland är budgeten välkommen information i verksamhetsplaneringen för 2015. Men trots att den beslutades under kulturnämndens möte idag, kan det bli ändringar. Den styrande minoriteten (S, MP och V) ersätts efter ny?r av en ny konstellation best?ende av M, FP, KD, C och MP.
Det innebär att hela regionens budget och därmed budgetramarna för kulturnämnden kan komma att ändras. Även ändringar i kulturnämndens detaljbudget kan bli aktuella.
– Sannolikt kommer den nya majoriteten göra vissa korrigeringar under vintern. Men n?gra radikala ingrepp som helt förändrar förutsättningarna för n?gon kulturaktör kan jag inte förutse i dagsläget, säger Lars Nordström (FP), kulturnämndens andre vice ordförande. Denna st?ndpunkt underströks även genom en protokollsanteckning till budgetbeslutet.
Läs mer om kulturnämndens nya budget, och övriga ärenden som behandlades p? kulturnämndens sammanträdde den 23 oktober p? denna länk.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.111900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy