Læring

Lokker s?ringer med gratis studiel?n og hybel

I disse dager intensiverer H?gskolen i Harstad kampen om studentene, og lanserer nytt Facebook-spill i et fors?k p? ? avkrefte noen av mytene om Nord-Norge.
Kampanjen ?Snu Norge p? hodet? er et samarbeid mellom Universitetet i Troms?, H?gskolen i Finnmark og H?gskolen i Harstad. M?lsettingen er ? f? flere studenter s?rfra til ? velge seg studieplass i Nord-Norge.
Kampanjen tar utgangspunkt i at Nord-Norge n? har f?tt s? mye tyngde p? noen viktige omr?der, at hele landet er snudd opp-ned. Nord-Norge er inne i en spennende utvikling som unge mennesker andre steder i landet b?r f? ?ynene opp for.
Den beste m?ten ? beholde kompetanse i landsdelen p?, er ? f? flere studenter til ? utdanne seg her. Har man for eksempel studert her, er det ogs? langt st?rre sjanse for at man vil vurdere ? jobbe her.
Forut for kampanjen gjennomf?rte de tre samarbeidende institusjonene en sp?rreunders?kelse blant avgangselever i S?r-Norge. Den avdekket en god del fordommer om forholdene i Nord Norge ? ikke minst om klima, kultur og avstand fra resten av Norge.
Kampanjen vil i hovedsak g? p? nettet, med Facebook-spillet som den viktigste ingrediensen. I spillet m? deltakerne svare p? sp?rsm?l om Nord-Norge, mens de tar turen fra s?r til nord p? spillets kart. Den som bruker kortest tid, vinner gratis studiel?n og hybel for et ?r
Pr?v spillet her!

HiH har som overordnet m?l ? utvikle et stimulerende l?ringsmilj? som setter studentene, ansatte og samfunnet for?vrig i fokus. Vi vil fremheve at et godt l?ringsmilj?, hvor studentene trives og motiveres, er en forutsetning for at undervisning skal resultere i l?ring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Cappelen Damm Akademisk   #Knut Vegard Bergem   #PRIO   #Syria