Training

– L?nnsl?ft m? til

– L?nnsl?ft m? til
27-04-2011 14:05 Akademikerne - Oslo kommune opplever sterk konkurranse om arbeidstakere med akademisk utdannelse. Det er alvorlig for kvaliteten p? de offentlige tjenestene p? sikt, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Jan Olav Birkenhagen.

– Oslo kommune opplever sterk konkurranse om arbeidstakere med akademisk utdannelse. Det er alvorlig for kvaliteten p? de offentlige tjenestene p? sikt, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Jan Olav Birkenhagen.
Kompetanse gir kvalitet. Ogs? Oslo kommune sliter tungt med ? rekruttere og beholde n?kkelkompetanse som for eksempel jurister, ingeni?rer, ?konomer og h?ytutdannede l?rere. Samtidig er denne arbeidskraften helt n?dvendig for ? sikre kvalitet i de offentlige tjenestene.
– Skal vi kunne opprettholde et godt velferds- og utdanningstilbud, m? det tilbys en l?nn som s?rger for at akademikere ?nsker ? s?ke og ikke minst bli v?rende i disse jobbene. Det m? n? et l?nnsl?ft til for h?ytutdannede i offentlig sektor, krever Birkenhagen.
Lokal fordeling gir gode lokale svar
Akademikerne krever ogs? i ?r at pengene fordeles lokalt. ? Kun en lokal fordeling sikrer en tilpasning til behovene i de enkelte virksomhetene, fastsl?r Birkenhagen.
Tariffoppgj?ret 2011 ? Oslo kommune
L?nnsoppgj?ret for Oslo kommune startet onsdag 27. april kl. 14.00.
Akademikerne forhandler for om lag 2.200 arbeidstakere.
L?nnsforhandlingene skal v?re sluttf?rt innen midnatt 30. april.
Akademikerne i Oslo kommune krever et l?nnsl?ft for ? sikre kvalitet og kompetanse.

For mer informasjon kontakt:
Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder Akademikerne i Oslo kommune, mobil 952 51 984, [email protected]
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, mobil 979 53 309, [email protected]

Akademikerne er hovedorganisasjonen for norske akademikerforeninger.

A to już wiesz?  TeleComputing inng?r IT-driftsavtale med Reaktorskolen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy