SE

Majblomman startar riksomfattande sommarlovsstöd

Majblomman satsar inför nästa ?r p? sommarverksamhet för barn över hela landet. Vi gör det genom att v?ra lokala Majblommeföreningar f?r mer resurser att satsa p? lokala sommarlovsaktiviteter. Vi startar ocks? en Sommarlovsfond, där Majblommeföreningarna kan söka pengar till aktiviteter för barn p? sin egen ort.
– Vi har tyvärr sett att m?nga kommuner drar ner p? barnomsorg och fritidsverksamhet under somrarna. D? kan v?r satsning vara ett komplement som ger barnen möjlighet till sommaraktiviteter p? hemorten, säger Majblommans styrelseordförande Bo Norming.
Satsningen p? en Sommarlovsfond finansieras genom att Majblomman säljer kolonifastigheten p? Galtarö norr om Stenungsund. Genom försäljningen kommer Majblomman att kunna ge bidrag till aktiviteter över hela landet. Hur stor den nyinrättade sommarlovsfonden blir beror p? intäkterna fr?n försäljningen av fastigheten.
Koloniverksamheten p? Galtarö startades 1939 och har tagit emot omkring 170 barn per ?r, främst fr?n Västra Götalandsregionen och Halland. Det har sedan flera ?r tillbaka st?tt klart att det krävs mycket stora renoveringar och investeringar för att kunna driva verksamheten vidare p? ett säkert och ansvarsfullt sätt.
Vi vill kunna driva verksamheten p? ett sätt som motsvarar v?ra egna och andra intressenters högt ställda krav. Det g?r tyvärr inte utan stora ekonomiska insatser, säger Bo Norming.
Ett omfattande utredningsarbete har visat att varken Majblommeföreningarna eller Riksförbundet har möjlighet att finansiera de stora renoveringar som behövs. Ett flertal kommuner inom Göteborgsregionen har kontaktats men det finns ingen upphandling av sommarlovsverksamhet. Andra organisationer har kontaktats, men inte heller de har intresse av sommarverksamhet. Dessa har heller inte varit intresserade av att köpa och driva verksamheten vidare.
Det är först?s mycket tr?kigt att behöva lägga ner en verksamhet som betytt mycket för de barn som f?tt vara där, men vi m?ste se till alla barns behov i hela landet, säger Bo Norming.
Beslutet om att lägga ner sommarverksamheten och sälja togs enhälligt vid ?rsmötet för Majblommans representantskap i g?r. Sommarpersonalen och kanslipersonalen p? Majblomman har i samband med detta informerats.
För mer information kontakta:
Bo Norming, Majblommans styrelseordförande.
Telefon 072 ? 514 72 64

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger p? att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukv?rd samt socialtjänst p? orten. V?r vision är att alla barn ska f? vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och p? fritiden. Under hela ?ret ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje ?r fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor ?rskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy