Malmö bästa Sk?nekommun i RFSL:s kommunundersökning

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I Sk?ne län ?terfinns den kommun som f?r tredje bäst betyg i undersökningen i hela landet: Malmö kommun, med 3,78 i betyg. Bland de förh?llanden som utmärker Malmö kommun är att det skett en kompetenshöjande utbildningssatsning i hbtq-fr?gor för personal p? fritidsg?rdar. Familjecentralen Familjens Hus i kommunen har ocks? blivit hbt-certifierad av RFSL och kommunen har vid planering för byggande av en ny simhall tagit hänsyn till att öka tillgängligheten för transpersoner genom att skapa möjlighet för att ombyte ska kunna ske i en avskild och trygg miljö.
– Det är fantastiskt att se hur RFSL Malmös samarbete med Malmö stad och andra organisationer har fallit s? väl ut. Vi ser fram mot att även i fortsättningen vara en stor del i arbetet för att göra Malmö till en stad för alla, säger Susanne Adielsson, ordförande i RFSL Malmö.

Kommunerna med högst totalt betyg i Sk?ne län är:
Malmö ? 3,78 (plats 3)
Ängelholm ? 3,54 (plats 10)
Helsingborg ? 3,34 (plats 18)
Lund ? 3,25 (plats 21)
Kristianstad ? 3,08 (plats 33)

Kommunerna med lägst totalt betyg i Sk?ne län är:
Lomma ? 1,94 (plats 122 av 138)
?storp ? 2,01 (plats 116)
Vellinge ? 2,01 (plats 116)
Hörby ? 2,01 (plats 116)
Bromölla ? 2,01 (plats 116)

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Susanne Adielsson, ordförande RFSL Malmö ? 073-443 46 68 eller [email protected]
Lisa Olsson, ordförande RFSL Helsingborg ? 070-226 85 79 eller [email protected]
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se14100Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top