Voksenopplaering

Mange f?rsteklassinger ser for d?rlig

Pressemelding: 19. sep. 2014 09:39
?Mange f?rsteklassinger ser for d?rlig

Flere enn hver tiende f?rsteklassing har ukorrigerte synsfeil.
Det viser en kartlegging av synssituasjonen til f?rsteklassinger i ?rsta kommune siste skole?r.
For f?rste gang det er blitt gjennomf?rt en utvidet synsunders?kelse av barn i denne aldersgruppen i Norge som et forskningsprosjekt, og studien bekrefter funn fra tidligere synsscreeninger av skolebarn p? Kongsberg.
? 12,7 prosent av f?rsteklassingene hadde synsfeil som ikke var korrigert med briller eller kontaktlinser, mens 9,8 prosent av barna allerede hadde briller, sier optiker Marie Aamb?, som gjennomf?rte unders?kelsen.
Kartleggingen ble utf?rt som en del av Master i optometri og synsvitenskap ved H?gskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Unders?kelsen inng?r i en st?rre kartleggingsstudie ved HBV.
? Det finnes ikke eksakte tall for hyppigheten av synshemming blant barn og unge i Norge, men mine funn samsvarer med enklere screeninger av elever som er gjort over en ti?rsperiode p? Kongsberg, sier Aamb?.
At s? mange som n?r 13 prosent starter p? skolen med ukorrigerte synsfeil gj?r at skolearbeidet kan g? tungt for mange ferske skoleelever.
Det er en klar sammenheng mellom syn og skoleprestasjoner.
? Ofte kan det v?re vanskelig ? avdekke at det er synsproblemer som for?rsaker l?revansker. Selv sm? synsfeil kan p?virke skolehverdagen, sier generalsekret?r Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.
Etter at barna har startet p? skolen er det ingen obligatorisk synsunders?kelse som er dekket av det offentlige,
I Norge inkluderer helsekontrollen av alle fire?ringer en synsunders?kelse. Etter det finnes det ingen massescreening eller synsunders?kelse.
? Da har foreldrene et stort ansvar, men ogs? l?rere og helses?ster skal v?re observante for ? fange opp mulige synsproblemer blant barn og unge, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.
Den offentlige synsoppf?lgingen f?r skolealder har som m?l ? avdekke alvorlige synsfeil og arvelige ?yesykdommer, men det er en del som ikke fanges opp og som faktisk g?r lenge med uoppdagede problemer.
? I tillegg til at s?pass mange barn g?r p? skolen med ukorrigert n?rsynt- eller langsynthet, kommer en stor andel som har problemer med samsyn eller fokuseringsevne. Dette kan ogs? f?re til vansker p? skolen, sier optiker Marie Aamb?.
I f?lge hennes studie kan det v?re snakk om s? mange som hver fjerde elev som har slike vansker.
? Barn i skolestartalder opplever som regel ikke de klassiske symptomene som man forbinder med synsfeil hos st?rre barn eller voksne. Dette har blant annet sammenheng med mengden av n?rarbeid og skriftst?rrelse. Det er forventet at de f?r mer problemer som f?lge av synsfeilen sin etterhvert som de blir eldre, og i takt med at prestasjonskravene p? skolen ?ker.
Aamb? sier det derfor er ?nskelig ? utf?re en oppf?lgingsstudie om 2-3 ?r for ? unders?ke sammenhengen mellom symptomer, optometriske funn og skoleprestasjoner n?r de er litt eldre.
Se etter disse tegnene:
? Barnet unng?r lesing og n?rarbeid, eller tar boken for n?r for ? lese
? Gnir seg ofte i ?ynene
? Holder for det ene ?yet
? Blir fort sliten eller ukonsentrert ved synskrevende oppgaver
FAKTA om unders?kelsen: 102 elever, 47 jenter og 55 gutter gjennomgikk en utvidet synsunders?kelse
Kontaktinfo
Optiker Marie Aamb?, Specsavers ?rsta, mobil: 906 02 777, epost: [email protected]
Generalsekret?r Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund, mobil: 906 36 826, epost: [email protected]

Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med form?l ? bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og ? ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser 2000

Similar Posts