Mangelfullt arbeid for skolemilj?et: Felles nasjonalt tilsyn v?ren 2011

Etter andre runde av nasjonalt tilsyn ser vi at mange skoler og kommuner ikke f?lger regelverket som skal legge til rette for et godt skolemilj? for elevene. Av de 129 skolene som vi har kontrollert, gikk bare 11 skoler fri for reaksjoner.
Temaet for Utdanningsdirektoratets felles nasjonale tilsyn i 2010 og 2011 er elevenes psykososiale milj?. Vi unders?ker hvordan kommuner og skoler s?rger for at elevenes sosiale milj? p? skolen er godt. F?rste runde av tilsynet viste at mange skoler har planer for arbeidet, men at de ikke f?lger det opp i praksis. Andre runde av tilsynet bekrefter dette inntrykket.
– Det er de voksne som m? ta ansvaret for at barna v?re trives p? skolen, sier H?vard Tvinnereim, direkt?r i tilsynsavdelingen.
– Derfor er det spesielt alvorlig at for mange ansatte ved skolene ikke h?ndterer mobbing og annen krenkende atferd p? en god nok m?te, fortsetter han.
Skolene behandler heller ikke saker p? riktig m?te, og de fatter for sjelden enkeltvedtak. Tilsynet viser ogs? at mange skoler ikke informerer foreldrene og elevene godt nok n?r de ber om at skolen setter i verk tiltak. Dette er viktig, siden riktig saksbehandling, enkeltvedtak og medvirkning skal sikre elevenes og foreldrenes interesser og rettssikkerhet.
– Det er gledelig at vi ser en liten forbedring fra f?rste til andre periode i skolenes forebyggende arbeid, alts? planer og rutiner for forebygging og for hvordan informasjon om skolemilj?et skal innhentes, sier Tvinnereim.
Alle skolene i tilsynet har opprettet elevr?d. Mange skoler har likevel et stykke igjen for ? holde r?dene og utvalgene informert om viktige forhold ved skolemilj?et.
I l?pet av v?ren 2011 har fylkesmennene f?rt tilsyn med 114 grunnskoler i 52 kommuner og 15 videreg?ende skoler i 6 fylkeskommuner. Totalt i begge periodene har fylkesmennene unders?kt 99 kommuner og 7 fylkeskommuner, med totalt 213 grunnskoler og 17 videreg?ende skoler.
Her er oppsummeringen av tilsynet: http://www.udir.no/Rapporter/_Tilsynsrapporter/Felles-nasjonalt-tilsyn-varen-2011/
Kontaktperson:
Marianne Nordengen,
kommunikasjonsr?dgiver
Tlf. 907 65 748
E-post [email protected]

Authors
Top