SE

Människor m?ste kunna klara sig själva i 72 timmar under en kris

När samhället drabbas av snöoväder, skyfall, skogsbränder, föroreningar av dricksvatten med mera underlättar det om allmänheten har kunskaper i hur man hanterar en kris. Därför genomför nu Civilförsvarsförbundet en informationsinsats kallad “72-timmar”.
Informationstillfället genomförs under en timme och ger allmänheten kunskap om kommunens krisberedskap och hur befolkningen själv kan hantera konsekvenserna av en kris. Civilförsvarsförbundet kallar informationsinsatsen för “72-timmar”, vilket är den tid varje individ bör vara förberedd p? att helt själv kunna ta ansvar för mat, vatten, värme, sömn och information.

Efter informationstillfället ska varje deltagare har stärkt sina möjligheter att klara dessa grundläggande behov.

Föreläsningarna är kostnadsfria och genomförs i samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information och hur man anmäler sig för att delta finns p? www.civil.se/72-timmar.

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse och frivillig försvarsorganisation vars m?l är säkrare och tryggare liv. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. Samverkan sker med kommuner, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. www.civil.se2611200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy