SE

Maria Faresjö tog emot pris fr?n Kronprinsessan Victoria

Maria Faresjö, professor vid Hälsohögskolan, fick under torsdagen ta emot Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige. Kronprinsessan Victoria delade ut priset i samband med Barndiabetesfondens 25-?rsjubileum.
Maria Faresjö f?r priset ?för sina studier kring betydelsen av psykosocial stress och aktivering av autoimmunitet som leder till utveckling av typ 1 diabetes. Professor Faresjös studier har p?tagligt bidragit till v?r kunskap om immunförsvarets rol vid uppkomst av typ 1 diabetes.?
Maria Faresjö är sedan 2009 professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping och vid Medicinsk diagnostik, länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Sedan n?gra ?r tillbaka delar Barndiabetesfonden ut Johnny Ludvigsson-pris till yngre framst?ende barndiabetesforskare i Sverige. Priset är instiftat av professor Johnny Ludvigsson som sedan början av 1970-talet bedrivit diabetesforskning.
? Jag är mycket glad och stolt för utmärkelsen. Det är ett bevis p? att tjugo ?rs spännande, utmanande och intensivt forskningsarbete är betydelsefullt. Jag hoppas att forskningsresultaten ska komma barn med diabetes till godo, säger Maria Faresjö
Det huvudsakliga syftet med Maria Faresjös forskning är att studera immunförsvaret hos barn och ungdomar. Med sin forskning vill Maria försöka förklara vad som initierar insjuknandet i immunologiska sjukdomar som till exempel typ 1-diabetes.
I början av ?ret visade Maria Faresjö tillsammans med en grupp forskare att sm? barn som utsätts för en hög psykisk stressniv? har ett dämpat immunförsvar vilket skulle kunna leda till insjuknande i immunologiska sjukdomar till exempel typ 1-diabetes. Vidare studerar Maria hur fysisk aktivitet kan p?verkar immunförsvaret hos barn och ungdomar och om för lite fysisk aktivitet, redan tidigt i livet, kan p?verka immunförsvaret negativt.
Maria Faresjö är idag ansvarig för den Biomedicinska plattformen som är en arena för unik nationell forskning och utbildningssamarbete med tre deltagare: Hälsohögskolan i Jönköping, Medicinsk diagnostik vid Landstinget i Jönköpings län och Futurum, en akademi för hälsa och sjukv?rd i Jönköpings län.
För mer information, kontakta
Maria Faresjö
070-979 70 31
[email protected]
Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, v?rd och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna ADULT, CHILD, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd samt ?ldrande – livsvillkor och hälsa. Hälsohögskolan har cirka 1900 registrerade studenter, drygt 130 anställda och omsätter 176 mnkr.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Foto Sara Wir   #Opponent Alicja Wolk   #Prostate Cancer   #PSA