SE

Martin Starzmann ny affärsutvecklare p? Pinexo

Martin Starzmann, 57 ?r, tillträdde den 6 oktober 2014 som affärsutvecklaransvarig p? Pinexo. Han har l?ng erfarenhet fr?n affärutveckling och kommer närmast fr?n Marinarmatur AB.
? Pinexo har en intressant produkt för energibesparing inom industri som är mycket bra för b?de miljö och ekonomi. Nu ska affärsverksamheten utvecklas p? allvar, säger Martin Startzmann.
Innovationsbolaget Pinexo har utvecklat en mjukvara som minskar energiförbrukningen inom industrin. Den användarvänliga programvaran optimerar värmeväxlarnätverk och har fokus p? viktiga ekonomiska parametrar. Mjukvaran är verifierad och har ocks? testats i industriell miljö. Nu är det dags att ta nästa steg.
? I dagsläget har vi är en verifierad programvara. Min uppgift blir i första skedet att arbeta med att f? kapital till företaget för att f? det att flyga, samt att skapa affärer. Jag är optimistisk och det känns spännande att vara med fr?n start, säger Martin Starzmann.
Martin Starzmann är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers samt har en Masters i business administration och har studerat industriell marknadsföring och inköp p? Chalmers. Han har under sin karriär framförallt arbetat med affärsutveckling och försäljning, men ocks? med finansiering för företagsutveckling.

För ytterligare information kontakta:
Martin Starzmann, affärsutvecklingsansvarig Pinexo, 0735-34 78 90

Mer om Pinexo
Pinexo har vidareutveckla forskning fr?n Chalmers Tekniska Högskola till det första verkligt användarvänliga verktyget (datorprogram) som genom Pinch-analys kombinerat med matrismetodik enkelt föresl?r mer energieffektiva placeringar av värmeväxlare inom ett komplext nätverk. Utvecklingsarbetet är resultatet av samarbete mellan industri och akademi.
Pinexo är inget eget aktiebolag utan ett utvecklingsprojekt som idag samägs av Tecnet AB och Encubator AB. Mer information om projektet finner ni p?: www.pinexo.se

Mer om Encubator
Pinexo är ett av Encubators portföljbolag. Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers Entreprenörskola. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer fr?n akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats. www.encubator.com
Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer fr?n akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats.1400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Marit Olsson   #Som Sveriges   #Uniaden Med