SE

Martinsons startar s?gverksutbildning

Martinsons startar tillsammans med Norra Timber en träindustrilärlingsutbildning i höst. Utbildningen, som g?r under Vux:s flagg, ger goda möjligheter till arbete för de sju antagna lärlingarna.
? Vi ser det som en del i ett första steg att skapa en kompetensförsörjningsmodell till v?ra s?gverk, säger Anton Holmström, personalchef p? Martinsons.
Med start 1 september och fram till 19 december kommer sju lärlingar att växelvis lägga sin tid p? s?gverken och i skolbänken. Träindustrilärlingsutbildningen bygger p? cirka 70 procent praktik, men en dag i veckan befinner sig lärlingarna p? Kaplanskolan för teoretiska pass.
Det är Martinsons som tagit initiativet till utbildningen. De kommer ocks? att ta emot fem av de sju lärlingarna till s?gverken i Bygdsiljum och Kroksjön. Övriga lärlingar kommer att vistas hos Norra Timber i K?ge.
? Det finns inga s?gverksutbildningar i dag, och vi ser detta som ett bra sätt att säkra kompetensen, säger Anton Holmström.
Enligt Ellinor Berglund, samordnare p? Vux, är utbildningen en win-win-situation för företagen och lärlingarna.
? Företagen f?r möjlighet att skola in nya personer som i sin tur f?r en chans att visa framfötterna, säger hon och fortsätter:
? Man startar inte en lärlingsutbildning om det inte finns ett branschbehov. V?r erfarenhet är dessutom att om eleven visar sig duktig ökar chanserna till jobb.
Höstens träindustrilärlingsutbildning är ett pilotprojekt men s?väl företagen som utbildningssamordnaren tror p? en fortsättning.
? Vi ska naturligtvis utvärdera, men v?r bedömning är att den vilar p? en bra grund, säger Ellinor Berglund.
Att döma av antalet sökande blir det inga bekymmer att fylla platserna framöver.
? Det är roligt. Vad som gör det extra kul är att andelen kvinnliga sökanden är förh?llandevis hög. Tre av lärlingarna som börjar i höst är kvinnor, säger Ellinor Berglund.
Mer information
Anton Holmström, personalchef
Martinsons
Tel: 0914 208 22
e-post: [email protected]
Ellinor Berglund, samordnare
Vux
Tel: 070 29 351 38
e-post: [email protected]

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 420 anställda och en ?rsomsättning p? 1,3 miljarder kronor. S?gverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av s?gade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i KL-trä. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

1024490Skicka som e-post
Share this

Similar Posts