SE

Masterprogram i utbildningsvetenskap har brister

I de kvalitetsgranskningar som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gör av landets högre utbildningar ing?r denna omg?ng Högskolan Kristianstads masterprogram i utbildningsvetenskap och magisterexamen i pedagogiskt arbete. B?da dessa har dessvärre f?tt betyget ?Bristande kvalitet?.

? Det var ett väldigt tr?kigt besked att ta emot, säger Henrik Svensson, sektionschef för lärande och miljö vid Högskolan Kristianstad.
Det är en tredjedel, 19 av 57, av landets utvärderade högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudomr?den som f?tt omdömet bristande kvalitet. UKÄ:s bedömning är gjord utifr?n ett antal slumpvis utvalda examensarbeten p? b?de master- och magisterniv? och den självvärdering som ansvariga gjort inom varje lärosäte.
? Vi kommer nu noggrant att g? igenom UKÄ:s utvärdering och göra en kritisk översyn av v?rt masterprogram i utbildningsvetenskap, där man som student kan välja att plocka ut en magisterexamen i pedagogiskt arbete efter halva studietiden, säger Henrik Svensson.
Det är cirka 25 personer som nu g?r och läser Högskolan Kristianstads masterprogram i utbildningsvetenskap och inga studenter kommer att beröras av att utbildningen f?tt bristande kvalitet.
? Redan när vi gjorde självvalideringen förra ?ret s?g vi vissa brister som vi har rättat till, bland annat har kursplaner och examinationsrutiner förbättrats och vi har överlag större kvalitetskontroll i utbildningen idag, säger Henrik, som emellertid menar att det ständigt m?ste ske b?de interna och externa utvärderingar av lärosätets kurser och program för att kunna erbjuda högsta utbildningskvalitet.
Under dagen ska en grupp p? högskolan noggrant g? igenom och analysera vilka brister som ämbetet anser att de kritiserade utbildningarna har och diskutera hur man ska g? vidare. Högskolan har ett ?r p? sig att rätta till de brister som finns, därefter tar UKÄ ställning till om lärosätet ska f? fortsätta utfärda examina i utbildningarna eller inte.
Läs mer om utvärderingen p? UKÄ:s webbsida.
Kvalitetsutvärderingarna har p?g?tt mellan 2011 och 2014 och är indelade i sex utvärderingsomg?ngar.
Nästa tisdag, den 7 oktober, redovisas utvärderingsresultaten av bland andra Högskolan Kristianstads specialpedagog- och speciallärarutbildningar.
Läs mer om Högskolan Kristianstads masterprogram i utbildningsvetenskap och magisterexamen i pedagogiskt arbete.

För mer information kontakta: Henrik Svensson, chef för sektionen lärande och miljö: 0725-62 53 05, 044-20 33 43, [email protected]

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy