Mats Nilsson ?rets körledare 2014

Mats Nilsson, lektor i kördirigering vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori, är ?rets körledare 2014. Han utnämndes vid körledarkonventet i Visby den 3 oktober, i samband med firandet av Eric Ericsondagen. Utmärkelsen delas ut sedan 1986 av Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledare. Den innefattar ett stipendium om 50.000 kr.
Motiveringen var:
?rets körledare 2014, Mats Nilsson, är en person som aldrig gjort stort väsen av sig. Änd? har han under m?nga ?r förmedlat körmusik p? mycket hög niv?, inte bara p? m?nga h?ll i Sverige utan ocks? runtom i världen. Han har lett egna körer och han har arbetat som instuderare ?t flera av världens allra främsta dirigenter.
?rets körledare är och har varit en körlivets trogna tjänare. Han är känd för ett hängivet, engagerat, entusiasmerande och kunnigt dirigentskap. Hans insatser som körledare och pedagog är en gärning i läraren Eric Ericsons anda. Numera ?terfinns han själv som lärare p? dennes tidigare institution, när han inte gästar n?gon kör utanför v?rt land eller leder sin egen ensemble, Maria Magdalena Kammarkör.
Se vidare:
http://www.korledare.se/index.php/arets-koerledare
http://www.korliv.se/allmant/mats-nilsson-arets-korledare-2014/
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda frist?ende statliga högskola för högre musikutbildning.

KMH utbildar cirka 900 studenter om ?ret inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje ?r är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.2040Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top