SE

MCI AMSTERDAM JOINS FORCES WITH PERFORMANCE IMPROVEMENT

2014-06-11 12:11 Studieförbundet Bilda De b?da studieförbunden Sensus och Bilda har beslutat att g? samman i ett gemensamt studieförbund för att f? bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

De b?da studieförbunden Sensus och Bilda har beslutat att g? samman i ett gemensamt studieförbund för att f? bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

– Bildning och kultur är grundläggande förutsättningar för ett gott samhälle. Tillsammans blir vi ett studieförbund där viktiga samhällsfr?gor som m?ngfald, identitet och livsfr?gor st?r i fokus, säger Katarina Glas, regionchef för Bilda Nord.
Nationellt kommer Bilda och Sensus att samla ett ?ttiotal medlemsorganisationer och ännu fler samarbetspartners av mycket olika karaktär, bland annat de flesta kyrkor som finns i Sverige. Tillsammans f?r förbunden ocks? en stor kulturverksamhet över hela landet och en starkare position i civilsamhället. Musik, däribland körs?ng och replokaler för band, är en viktig del av Bildas och Sensus arbete. Andra delar är till exempel samtal om livsfr?gor, stöd till föreningslivet och m?ngfalds- och rättighetsfr?gor.
– Sensus och Bilda blir tillsammans en starkare kraft i lokalsamhället. Som studieförbund erbjuder vi människor och organisationer vägar till engagemang och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling, säger Ylva Löwenborg, regionchef för Sensus Norra Norrland.
I Västerbotten och Norrbotten, där Bilda Nord och Sensus Norra Norrland i dag jobbar, kommer det nya studieförbundet att bli ett av de största.
Arbetet med att bygga det nya studieförbundet p?g?r nu för fullt, men förbunden g?r inte praktiskt ihop förrän i juli 2015. Beslutet ska bekräftas i extra ?rsstämmor i november.
Kontakt:
Katarina Glas, regionchef Bilda Nord, 090-14 20 40, 070-339 69 00
Ylva Löwenborg, regionchef Sensus Norra Norrland, 0920-25 99 82, 070-213 53 43
Viktoria Isaksson, kommunikatör Bilda Nord, 072-854 12 29
Renate Fiala, koordinator Sensus Norra Norrland, 0920-25 99 80
Om Studieförbundet Bilda
I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusen?riga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. I v?r vision Bilda för hela livet lägger vi in v?r övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att f? uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och f? del av inflytande och resurser p? lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är v?r profil. www.bilda.nu
Om Sensus studieförbund
Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra n?r fram till nya insikter och förm?gor. P? ett ?r arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar fr?n rättighetsfr?gor till föreningsutveckling, körs?ng, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder v?r folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med v?ra medlemsorganisationer och samarbets- partner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfr?gor, m?ngfald och globala fr?gor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen. www.sensus.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy