Med Skogen i Skolans läromedel n?r du dina m?l

Välkomna till oss i v?r monter 07:66 p? Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 25-28/8. Vi visar och berättar om hur du använder v?ra läromedel för elever och lärare fr?n förskolan till ?rskurs 9. P? v?r färgglada affisch för Allemansrätten ser du enkelt vad som gäller. Allt v?rt material kopplar till läroplanerna. Skogen i Skolan har sedan 40 ?r spridit skoglig kunskap p? skolans villkor.
Vi har utvecklat läromedel med fokus p? skogens sociala värden och ett h?llbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi f?r en h?llbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfr?gor.
V?ra läromedel sträcker sig fr?n förskolan till ?r 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10. Läromedlen hjälper till att se vilka m?l och förm?gor som tränas och vilka ämnen v?ra övningar berör.
Vi erbjuder er häften med övningar anpassade för lärare och för elever och skogliga läromedel med lärarhandledningar.
Dessutom har vi tagit fram en affisch och övningshäften till Allemansrätten.
Förutom detta har vi ocks? faktablad och 600 övningar i utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Skogen i Skolan bedrivs p? skolans villkor sedan 1973 och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan Sveriges skogliga intressenter och skolan. Skogen i Skolan använder utomhuspedagogik som metodik och utg?r fr?n förskolans och grundskolans läromedel.
SkogsSverige är en webbplats och med skogliga nyheter, fakta och fr?gel?da. SkogsSverige har fem digitala nyhetsbrev och vi finns ocks? p? Facebook och Twitter.

Föreningen Skogen verkar för bättre v?rd av skogarna sedan 1882.
5000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top