SE

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Söndagen den 24 augusti 2014 höll Medborgarskolan sin förbundsstämma p? Radisson Blu Arlandia Hotel. Drygt 100 ombud, anställda, representanter fr?n Folkbildningsr?det och Folkbildningsförbundet och övriga inbjudna deltog i stämman. Mötesordförande var Henrik S Järrel.
Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar fick ?hörarna lyssna p? ett intressant föredrag av Kjell Lindström, Noden, med temat ?Att leda i förändring i den ideella sektorn?.
Medborgarskolans förbundsstyrelse har fr?n och med 24 augusti 2014 följande sammansättning: Leif R Carlson, Karlskrona, förbundsordförande, Hans Wallmark, Ängelholm, v förbundsordförande, Lars-Uno Sandblom, Nacka, Bengt Karlsson, Uppsala, Catharina Holmberg, Nacka, Eva Alriksson, Malmberget, Anders Sundberg, Göteborg, Per-Olof Thulin, Aspabruk, Henry Bronett, Stockholm, Lovisa Orsberg, Uppsala, de tv? senare nyinvalda. Personalrepresentanter är Peter Hansson, Uppsala, och Gun Br?kenhielm, Lidingö.
För mer information var vänlig kontakta
Carl Johan Östh, förbundsrektor, 018-56 95 02
[email protected]

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. V?r verksamhet inspirerar till lustfyllt och livsl?ngt lärande. V?ra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.
www.medborgarskolan.se02100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts