SE

Mentorer kan förbättra ?terhämtning efter hjärtsjukdom

Kontakt med kamratstöd i form av mentorer innebar en ökad trygghet för personer som drabbats av akut hjärtinfarkt. I vissa fall hade mentorerna ocks? en betydelse för ?terhämtningen efter infarkten. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.
I glesbygd är rehabilitering efter en akut hjärtinfarkt inte tillgänglig i samma utsträckning som i tätorter p.g.a. l?nga avst?nd. Deltagarna i en studie som avhandlingen grundar sig i hade i vissa fall 18 mil till närmaste sjukhus där rehabilitering och stöd i form av t.ex. hjärtskola erbjöds.
Avhandlingens huvudsyfte har varit att studera erfarenheter av att drabbas av en akut hjärtinfarkt för nyinsjuknade personer boende i glesbygdslän. Den har ocks? undersökt om en intervention med kamratstöd, i form av mentorer, skulle vara värdefullt och p?verka sjukdomsuppfattning, hälsorelaterade livskvalitet och vardagsliv bland deltagarna i studien. Syftet var även att beskriva mentorernas stöd utifr?n deras perspektiv, och vad mentorskapet har betytt för dem. Deltagarna var involverade under ett ?r i studien.
– Andra personer som har g?tt igenom en akut hjärtinfarkt kan vara ett stöd för drabbade personer, därför kan det vara bra att uppmuntra dem att ta kontakt med andra som delar erfarenheten, säger Lena Junehag, doktorand.
Studien visar att de utan mentor hade en mer negativ syn p? vad hjärtinfarkten innebar ur ett längre perspektiv, än dem med en mentor. Deltagare i samtliga undersökta grupper uppgav änd? att de hade b?de fysiska och psykologiska följder av hjärtinfarkten.
Betydelsen av stöd gav en insikt om närst?endes betydande roll efter en AHI. Vad gäller mentorskapet hade det i vissa fall misslyckats även om de flesta b?de av de nyinsjuknade samt mentorerna var nöjda, för vissa hade relationen inneburit en ny vänskap. Mentorerna kände sig uppskattade och de gladdes ?t att deras erfarenhet var värdefull för andra, men även för dem själva.
– Hälsan förbättrades under ?ret som de nyinsjuknade följdes under studien, och även mentorerna uppgav att de m?dde bättre efter sitt uppdrag, än innan, säger Lena Junehag.
Lena Junehag, leg. sjuksköterska och doktorand vid Avdelningen för omv?rdnad försvarar fredagen den 14 november 2014 avhandlingen ?Peer Mentoring ? a Complementary Support to Persons after an Acute Myocardial Infarction? vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.
Här hittar du hela avhandlingen
Kontakt:
Lena Junehag, doktorand, Avdelningen för omv?rdnad, 063-16 54 84, e-post: [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Norrskenets Friskola   #Pysslingen Skolors