Training

Mer data i barnehagene

Oppeg?rd kommune f?r 29 KidSmart l?ringsplattformer fra IBM. Snart har alle barnehagene i kommunen datamaskiner for ? stimulere til lek og l?ring.
Stadig flere barnehager legger til rette for digitale verkt?y. Kunnskapsdepartementet sl?r fast i rammeplanen for 2011 at ? Barn b?r f? oppleve at digitale verkt?y kan v?re en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap[1].?
Oppeg?rd kommune i Akershus har tatt dette p? alvor og har som m?l at samtlige barnehageavdelinger ? totalt 88 fordelt p? 29 barnehager ? skal ha datamaskiner til barna i l?pet av 2011.
Tidlig IT-kunnskap viktig
IBM donerer 29 KidSmart l?ringsplattformer til Oppeg?rd kommune. Ordf?rer Ildri Eidem L?vaas avduket den f?rste datamaskinen i Kapellveien barnehage.
– Datateknologien er over alt i dagens samfunn, og snart finner du ikke lenger noe som ikke har en datamaskin i seg. Det er viktig at barn tidlig blir kjent med mulighetene slike verkt?y gir. Derfor ?nsker vi ? legge til rette for tidlig l?ring slik at barna er komfortable med datamaskiner n?r de skal over i skolen, sier L?vaas.
L?renemme 5-?ringer
Det tok ikke lang tid fra avdukingen til spente 5-?ringer kastet seg over maskinen.
Malin og Mira p? 5 ?r pr?ver ? styre en fargerik maur rundt i en labyrint for ? samle geometriske figurer. ? Pr?v ? spise rundingen, sier Malin. ? ? nei, n? ble mauren gr?nn. La oss pr?ve kua isteden, svarer Mira, og klikker seg videre inn p? spillet ?Mettes mattefj?s?.
Berit Krageb?l, virksomhetsleder i Kapellveien barnehage, er imponert over hvor raskt barna l?rer seg ? bruke datamaskinen, som har v?rt til uttesting hos barna to dager f?r den offisielle avdukingen.
– Datamaskinen bidrar til at barna f?r et forhold til for eksempel matematiske begreper.Flere av spillene l?rer dem begreper som venstre og h?yre og himmelretninger som ?st, vest. De f?r et forhold til tid og l?rer seg klokken, samt gj?r tall til en lek og de l?rer seg enkel matematikk. Men det viktigste er at det stimulerer til kommunikasjons og samarbeid barna i mellom. Det er fascinerende ? se hvor engasjerte og kreative de blir, sier Krageb?l.
Hun forteller at barnehagen ogs? har skaffet seg digitalkamera slik at barna kan ta bilder av utflukter og lage foto-historier de kan dele med foreldrene. Printer og mikrofon er ogs? kj?pt inn.
Lokalsamfunnet viktig
– Det er viktig for oss ? gi av v?r kompetanse og teknologi til lokalsamfunnet, sier Roar Fundingsrud, ansvarlig for samfunnsansvarsprogrammene til IBM. – Det er ikke alle barn som kommer fra ressurssterke hjem og som har god tilgang p? IT-teknologi. Derfor er det fint ? kunne s?rge for at barna har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, sier Fundingsrud.
– Det skjer mye spennende p? omr?det digitale verkt?y og smarte mobilenheter, men det er fortsatt ulikt hvordan barn har tilgang til dette. Med denne donasjonen ?nsker IBM ? bidra til at Oppeg?rd kommune oppn?r sine m?l n?r det gjelder IKT i barnehagene, ved at KidSmart blir en naturlig integrert del i barnehagens didaktiske arbeid, sier Kathe Lie, IBMs koordinator for KidSmart programmet i Norge.
Behovet for digitale verkt?y i barnehagen er stort, blant annet illustrert i rapporten ?Barnehagens digitale tilstand? fra 2009, utf?rt av h?gskolelektor Nina B?lgan p? oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet[2]. Rapporten baserer seg p? en unders?kelse av 1012 barnehageansatte. Selv om 99 prosent av barnehagene hadde datamaskiner, var det som regel kun en maskin per barnhage, og den var plassert p? lederens kontor.
Om IBMs KidSmart-program
KidSmart-programmet i Norge er en del av IBMs verdensomspennende KidSmart Early Learning Program, tilpasset norske forhold. IBM donerer PC-er med barnevennlig programvare, innebygd i et fargerikt plastm?bel.Programmet ble introdusert i 1996 for ? spre IT-kompetanse blant svakerestilte barn og barn med spesielle l?rebehov, samt v?re et bidrag til utvikling og kommunikasjon hos barn generelt.
I Norge startet programmet i 2002. Hittil er det distribuert 300 KidSmart l?ringsplattformer til barnehager i Norge, samt over 40.000 p? verdensbasis i over 60 land.
[1] Kunnskapsdepartementet ? Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2011, s. 27 : http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rammeplan_2011/KD_bokmal_Rammeplan_2011_web.pdf
[2] Nina B?lgan – Barnehagens digitale tilstand: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/barnehagens-digitale-tilstand.html?id=546518

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jan Ernst Fagerberg   #NOU   #Tora Aasland