Training

Mer enn 400 virksomheter f?r penger til oppl?ring

(Oslo, 10.03.11) 415 virksomheter f?r i ?r 81 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Det har aldri f?r blitt delt ut s? mye penger fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).
?rets s?knadstall var ogs? h?yere enn noen gang. 700 virksomheter s?kte om til sammen 200 millioner kroner.
? V?re unders?kelser viser at en av tre ledere mener de ansatte har behov for slike kurs. I tillegg ser vi at kjennskapen til BKA stadig ?ker. Dette har bidratt til ny rekord i antall s?knader og tildelinger, sier Jan Ellertsen, direkt?r i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
64 prosent av prosjektene har oppgitt styrking av lese- og skriveferdigheter som hovedform?l for oppl?ringen.
Oppl?ring over hele landet
Det blir satt i gang oppl?ringsprosjekter i alle av landets fylker, samt p? Svalbard. Det er flest virksomheter som f?r oppl?ringsst?tte i Hordaland (66) og Oslo (63). Deretter f?lger Nordland (35) og Aust-Agder (27). Oslo og Hordaland var ogs? fylkene med flest s?knader.
Bransjene som f?r flest tildelinger er industri, varehandel og bygg- og anlegg.
Fakta
BKA er inne i sitt sjette ?r, og har s? langt delt ut 290 millioner kroner.
BKA forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
Se alt om tildelingen p?: www.vox.no/bka
Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bkaKontaktpersoner
Jan Ellertsen, direkt?r i Vox. Telefon 23 38 13 10/ 90 69 73 63
e-post: [email protected] Sigurd S?rhus, avdelingsdirekt?r for tilskuddsforvaltning. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14, e-post:[email protected] Eck, avdelingsdirekt?r for kommunikasjon. Telefon 23 38 13 90 / 97 50 91 87, e-post:[email protected]

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, www.vox.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anne Berit Kavli   #NIFU