Mer norskoppl?ring og obligatoriske pr?ver

Regjeringen g?r inn for ? innf?re obligatoriske avsluttende pr?ver i norsk og samfunnskunnskap for de som deltar i norskoppl?ringen. Samtidig utvides retten og plikten til oppl?ring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer.
– Vi ?nsker ? stille b?de krav og legge til rette for at de som kommer til Norge l?rer seg norsk. Det er viktig for ? f? flere i arbeid og styrke deltagelse i samfunnet. Vi ser at veldig mange trenger flere timer enn 300 timer for ? komme opp p? et akseptabelt niv?, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Regjeringen utvider retten og plikten til oppl?ring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer for ? sikre at alle f?r best mulig forutsetninger til ? best? de obligatoriske pr?vene. Det betyr at man m? gjennomf?re dobbelt s? mange timer som i dag eller best? obligatoriske pr?ver i norsk og samfunnskunnskap for ? f? permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. De som trenger det kan i tillegg f? 2 400 timer undervisning.
– Det har lenge v?rt slik at stadig flere har g?tt opp til og best?tt norskpr?ver. En brukerunders?kelse blant de som deltar i norskoppl?ringen i dag viser at pr?ver virker motiverende og at det er bra ? f? dokumentasjon p? norskkompetansen. De som best?r pr?vene vil n? kunne vise et pr?vebevis til arbeidsgiver n?r de s?ker jobb, sier statsr?d Lysbakken.
Det tas sikte p? ? innf?re ordningen med obligatorisk pr?ve og ? utvide retten og plikten i l?pet av 2012. Tidligere har det bare v?rt frivillig pr?ve i norsk og ingen pr?ve for samfunnskunnskap.
Introduksjonsordningen utvides til ogs? ? gjelde de som har f?tt opphold etter samlivsbrudd p? grunn av tvang eller mishandling. Det tas sikte p? ? iverksette denne endringen allerede i 2011.
For ? styrke kvaliteten i introduksjonsprogrammet og oppl?ringen i norsk og samfunnskunnskap vil regjeringen innf?re statlig tilsyn og plikt til internkontroll med kommunenes oppgaver etter introduksjonsloven.

Authors

Related posts

Top