SE

Mid Sweden Science Parks vd slutar

Magnus Burvall slutar som vd för Mid Sweden Science Park, MSSP. Skälen är att pendlingen fr?n hemorten Sundsvall blivit oh?llbar och att MSSP f?tt ett ökat formellt ansvar för stöd och utveckling av nya företag.
? När jag fick jobbet var min plan att flytta till Östersund när vi n?tt l?ngsiktig finansiering. Men eftersom det känts allt tyngre att pendla fr?n Sundsvall samtidigt som MSSP nu f?r ett utökat ansvar, var det självklart att ställa min tjänst till förfogande för att frigöra resurser, säger Magnus Burvall.
Fr?n ?rsskiftet kommer Mid Sweden Science Park f? ökade kostnader eftersom ansvaret för Inkubatorn kommer att tas över fr?n regionförbundet. Styrelsen har tillsammans med vd kommit fram till att den framg?ngsrika inkubatorverksamheten m?ste prioriteras.
? När vi nu g?r in i en ny fas som innebär ökat samarbete med det regionala näringslivet, är det viktigt att prioritera den del av MSSP som har tydligast verksamhetsnytta för företagen. Styrelsen tackar Magnus Burvall för hans arbete med uppstarten av MSSP, säger AnnSofie Andersson, ordförande i Mid Sweden Science Park.
MSSP startade 2012 med uppdraget att bygga upp en gemensam utvecklingsarena i regionen där näringsliv, forskning, offentlig verksamhet och ideell sektor kan samverka kring innovation och regional utveckling.
Resultatet av de tv? första ?ren är att MSSP redan blivit en given mötesplats för nya företag, innovatörer, studenter och forskare samt olika stödaktörer. Inkubatorn har locka m?nga nya intressanta företag och har attraherat cirka 40 miljoner kronor i utvecklingsmedel till företagen.
Verksamheten kommer att ledas av MSSP-styrelsens arbetsutskott, tills dess att en mer permanent lösning är p? plats.
? Det känns bra att den första fasen av bygget med Mid Sweden Science Park är klar. Nu finns en bra mötesplats för innovationer p? Campus och ett stabilt övertagande av Inkubatorn. Med den här lösningen kommer verksamheten vara i goda händer och f? en bra start inför nästa fas, säger Magnus Burvall.
För mer information:
Magnus Burvall, vd Mid Sweden Science Park
Tel: 070-312 00 22
AnnSofie Andersson, ordförande Mid Sweden Science Park
Tel: 070-598 32 35
Mid Sweden Science Park är en mötesplats för innovation, entreprenörskap och tillväxt, som kopplar ihop ett stort nätverk av olika kompetenser. Mid Sweden Science Park har totalt tio anställda.

A to już wiesz?  Utbildningar till specialistsjuksköterska utvärderade

Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy