Læring

Mikrojobb.no og Gigoy.no sl?r seg sammen for internasjonal satsning.

03-04-2013 12:53 Needbox AS

Partene har nylig etablert Needbox AS, hvor eierne bak Mikrojobb er tildelt 34 % eierandel.
Needbox er basert p? samme prinsipper som Mikrojobb og Gigoy, men er i sterkere grad tilpasset sosiale funksjoner og design. Det tilrettelegges bedre for kj?p og salg lokalt, hvor det blir muligheter ? promotere annonser i flere lokalmarkeder samtidig, b?de nasjonalt og internasjonalt. Brukere vil enklere kunne s?ke etter oppdrag i sitt n?rmilj?, gjerne i nabolaget.
Needbox vil lanseres i Norge i l?pet av april, deretter Sverige og USA som f?rste internasjonale steg.
Needbox er en sosial markedsplass for kj?p og salg av tjenester og produkter. Nye brukere kan registrere seg med epost p? www.needbox.com for ytterligere informasjon i forbindelse med lanseringen.

Needbox er en sosial markedskanal hvor brukere kan kj?pe og selge varer og tjenester.
Tjenesten fokuserer i f?rste omgang p? handel mellom privatpersoner, og prim?rt tjenester.
Brukere kan publisere hva de ?nsker gjort eller hva de kan tilby, hvor vi matcher de ulike behovene. Dette kan gj?res lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Needbox lanseres i l?pet april 2013 (Norge)
Needbox er et resultat av fusjon mellom Mikrojobb, Gigoy og myNeedbox.

A to już wiesz?  Her vil ingeni?rene jobbe

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy