SE

Miljöbyggnad guld för ABE-skolan p? KTH Campus

Den nya tillbyggnaden för ABE-skolan p? KTH Campus har f?tt högsta betyg, guld, i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Det är det nära samarbetet mellan Akademiska Hus och KTH som lett till att energi, inomhusmiljö och material för byggnaden optimerats ur h?llbarhetssynpunkt.
Den cirka 2 100 kvadratmeter stora tillbyggnaden inrymmer studentexpedition, arkiv, omklädningsrum, kontorsarbetsplatser och mötesrum. För att skapa en god innemiljö som samtidigt är energieffektiv är till exempel b?de belysning och ventilation behovsstyrd, det vill säga de regleras automatiskt utifr?n om det finns personer i lokalen och även hur m?nga personer som vistas i lokalen. Byggnaden har ocks? utrustats med energifönster, och den energi som köps är miljövänlig fjärrvärme och -kyla. Materialmässigt har man i projektet endast valt s?dana produkter som är rekommenderade i byggvarubedömningen, ett system för miljöbedömning av byggvaror.
– I v?r vision för KTH, Vision 2027, st?r att den fysiska campusmiljön ska präglas av djärvt och h?llbart samhällsbyggande och teknik i framkant, exempelvis kring nya material och h?llbar utveckling. Denna guldklassade tillbyggnad är ett bra exempel p? detta, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.
– Vi är glada och stolta över att ha f?tt Miljöbyggnad guld. För det krävs ett nära samarbete mellan byggherre och hyresgäst, n?got som Akademiska Hus och KTH verkligen levt upp till i detta gemensamma h?llbarhetsinitiativ, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt h?llbara byggnader. Det baseras p? svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto p? viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppn? betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen st?r den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).

För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm
Tel: 070-209 13 49
E-post: [email protected]
Ulrika H??rd, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: [email protected]

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus p? universitet och högskolor bygger och förvaltar vi h?llbara kunskapsmiljöer. V?r l?nga erfarenhet och fokus p? trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga b?de innovativt och l?ngsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde p? 59,7 miljarder kronor och en omsättning p? 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfr?gan p? kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj p? 23 miljarder. S? bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel p? hur vi jobbar hittar du p? akademiskahus.se

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts