SE

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne lanserar valmanifest

Idag presenterade Miljöpartiet de gröna i Sk?ne sitt valmanifest inför regionvalet i september. Klimatet, v?rden och jobben är de tre fokusomr?den som partiet g?r till val p? i regionen.
– Vi vill införa ett klimatpolitiskt ramverk i Sk?ne. Detta ska vara lika bindande som de ekonomiska m?l som Region Sk?ne satt upp. Vi har inte r?d att vänta med det här arbetet, säger regionr?det Anders ?kesson.
Ramverket innebär bland annat att alla beslut och investeringar i Region Sk?ne ska klara en klimatanalys, att alla förvaltningar och bolag ska ha ett aktivt klimatarbete och att Region Sk?ne ska n? m?let att vara fossilbränslefritt 2020.
– Region Sk?ne m?ste vara drivande i att klimatsäkra Sk?ne. Det innebär att vi tar ansvar för framtiden samtidigt som det innebär satsningar p? det miljödrivna näringslivet och biogas säger regionkandidaten Mätta Ivarsson.
Miljöpartiet vill ocks? fortsätta stärka Sk?netrafiken. För att n? en fördubblad kollektivtrafik krävs insatser för ökad punktlighet och att biljettpriserna ska frysas under 2015.
– T?gnätet i Sk?ne m?ste fortsätta byggas ut samtidigt som sp?rvagnssatsningarna i de större städerna skyndas p?, säger Mätta Ivarsson.
– Kommande mandatperiod vill vi gröna ocks? stärka det systematiska personalpolitiska arbetet. Detta innebär minskad administration och satsningar p? komptensutveckling. Personalen m?ste ocks? f? ett större inflytande över förändringar som i framtiden sker inom v?rden, säger Mätta Ivarsson.
En god och tillgänglig v?rd är en hörnsten i välfärdens kärna. Tillgängligheten har stärkts inom v?rden de senaste ?ren men innan mandatperiodens slut ska v?rdköerna vara ännu kortare. Miljöpartiet satsar p? en v?rd som verkligen ser till hela människan.
– Det är dags för ett sk?nskt kontrakt med Sk?nes medborgare avseende v?rden.
Det innebär en förstärkt en sk?nsk v?rdgaranti som inkluderar undersökningar. Garantin skall bara vara 60 dagar till besök eller behandling, säger Anders ?kesson.
Miljöpartiet de gröna i Sk?ne vill även införa v?rdlotsar för de med m?nga v?rdkontakter. M?nga äldre hamnar tyvärr ofta mellan v?rdens olika stolar. Primärv?rden och psykiatrin m?ste fortsätta byggas ut för att klara den nära v?rdens uppdrag.
– V?rden m?ste ocks? arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär ocks? att vi vill stärka förlossningsv?rden och sätta fokus p? fler tidiga insatser för unga, vars psykiska ohälsa m?ste förbättras, avslutar Mätta Ivarsson.
En stor utmaning för hela Sk?ne är ungdomsarbetslösheten. Anders ?kesson berättar att Miljöpartiet vill införa en Sk?nsk jobbkommission som samlar alla krafter i Sk?ne för att möta detta.
– Det är ocks? dags för Region Sk?ne att driva p? innovationerna inom gröna näringarna genom etablerandet av klimatfond, säger han.
– För att klara framtida investeringar i nya v?rdbyggnader, samtidigt som vi skall kunna utveckla v?rden, g?r vi till val p? att höja regionskatten med 30 öre. Detta gör att vi inte behöver finansiera detta med stora besparingar, säger Anders ?kesson.
För fr?gor och intervjuer kontakta: Regionr?d Anders ?kesson 0705173286 eller regionkandidat Mätta Ivarsson 070-819 42 19
Miljöpartiet de gröna i Sk?nes valmanifestet hittar du här:
http://en.calameo.com/books/00360410647e614c1b1c4
Eller p? www.mp.se/skane

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Sk?ne. Organisationen arbetar för ett grönare Sk?ne b?de p? en regional och kommunal niv?.
Miljöpartiet i Sk?nes hemsida02200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy