Læring

Millionst?tte styrker samarbeid med russiske partnere

Norsk-russik tematisk nettverk rettet mot sm? og mellomstore bedrifter, ledet av H?gskolen i Harstad, med 2,7 millioner i prosjektst?tte fra Senter for Internasjonal Utdanning (SIU).
St?ttebel?pet fra SIU strekker seg over tre ?r og skal dekke ulike aktiviteter som vil styrke samarbeidet mellom HiH og partnerinstitusjoner i nordvest-Russland.
De aktuelle institusjonene der er Syvtyvkar State University, i delrepublikken Komi, og Murmansk Humanities Institute.
Prosjektet bygger p? ideen om ? utnytte hver av de tre institusjonenes styrke med studentpraksis i bedrifter og kursutvikling innen ?konomi- og ledelsesfag.
Likeverdig samarbeid
HiH kan spesielt tilf?re bred erfaring med bruk av studentbedrifter i undervisningen og n?ringsrettede prosjekter, som f.eks. det aktuelle ?Bedriftsutvikling i den grensel?se regionen Sápmi?.
Murmansk Humanities Institute (MHI) har lenge samarbeidet med Murmansk kommune om utvikling og st?tte til sm? og mellomstore bedrifter, og deltar i Nota BENe, et prosjekt som stimulerer til entrepren?rskap i grenseomr?dene i nord.
Syvtyvkar State University har utviklet flere kurs innen ?konomi- og ledelsesutdanning, med spesiell vektlegging av nordomr?deperspektivet. Universitetet er dessuten i ferd med ? etablere en ny ?business school?, der internasjonalisering og ?konomisk virksomhet i nordomr?dene vil f? en fremtredende plass.
Modell som kan utvides
Tilskuddet fra SIU, som strekker seg til 2015, og vil ogs? omfatte finansiering av studentutveksling for russiske og norske studenter, der opphold i bedrift er tenkt kombinert med skriving av avhandling.
Utvikling av et felles norsk-russisk kurs i ledelse av sm? og mellomstore bedrifter, inng?r ogs? i prosjektplanene.
– Prosjektst?tten fra SIU gj?r det mulig ? utvikle en samarbeidsmodell som vi h?per ? kunne utvide senere til ? omfatte andre deler av de sirkumpolare omr?dene, dvs. Canada, Alaska, Island og Finland, opplyser prorektor Svein Tvedt Johansen – koordinator for prosjektet.
H?gskolen i Harstad (HiH) skal v?re en lokal og regional vekstkraft. HiH skal, med forankring i nasjonal og global kunnskapsutvikling, tilby kompetanse, forskning og utvikling som styrker landsdelen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Erling Sande Sp   #Plan Norge Stortinget