MINERVA CORPORATE LEARNING PARTNER HAR REKOMMENDATION P? HUR CEOs KAN MINSKA FÖRETAGENS KOSTNADER OCH ÖKA MEDARBETARNAS KOMPETENS

M?nga företagsledare är eniga i budskapet: ?Vi är beroende av att ha personal med rätt kompetens och förutom rekrytering är kompetensutveckling av högsta prioritet.?
Hans Amell, VD för Catalyst Acquisition Group tillägger att: ?Vad CEOs inte tänker p? är att utbildning kan minska kostnader och öka flexibiliteten s? att organisationen blir bättre förberedd p? snabba förändringar i omvärlden?. CEOs bör fr?ga sina ekonomichefer: ?Spenderar vi rätt resurser p? utbildning? Vilka besparingar kan vi uppn? med riktade utbildningssatsningar??

Ira Greenberg, analytiker p? Amells Minerva Group ? en internationell grupp av utbildningsföretag baserad i Göteborg och Stockholm ? säger att: ?Företagsledare är ofta omedvetna om den verkliga totala kostnaden ? eller avkastningen p? företagets utbildningsinvesteringar.?
Greenberg förklarar vidare: ?Detta beror p? att kostnader för utbildning kan vara dolda i underavdelningars budgetar. Dessutom räknar de flesta företag bara antalet kurser som de anställda g?r, och mäter inte den effekt som utbildning har p? personalens arbetsprestation.? Greenberg sammanfattar: ?Rätt och effektiv utbildning är nyckeln till att hitta kostnadsbesparingar och samtidigt säkerställa att organisationen ständigt utvecklas och är flexibel.?
STA+R ? är verktyget för att analysera och bedöma ett företags utbildningsprocesser, system, bemanning, kostnader, leverans och effektivitet. Amells Minerva Group erbjuder STA + R ? ? Systematic Training Audit & Recommendations ? för att ge specifika rekommendationer som effektiviserar och förbättrar utbildning och som även möjliggör minskade utbildningsutgifter samt genererar besparingar. STA+R ? är utvecklat av Minervas utbildningsexperter, och baseras p? etablerade management-verktyg som McKinsey?s ?Overhead Value Analysis? samt ?7S?.

Amell, med bakgrund som McKinsey konsult, säger att STA+R ? kan stödja CEOs och företagens utbildningspersonal i att identifiera behov av förändring inom utbildningsomr?det.
“Vi har framg?ngsrikt hjälpt flera företag att ta bort ineffektiva och dyra utbildningsinsatser, införa bästa utbildningspraxis och leverera förväntat resultat inom budget samt viktigast; styra utbildningen mot företagets m?l.”
För en del kunder har rekommendationerna fr?n STA+R ? visat att företagets bästa lösning är att outsourca hela eller delar av personalen inom utbildningsomr?det. I dessa fall, säger Amell, kan vi garantera besparingar genom att sälja tillbaka utbildningstjänster till företaget enligt ett l?ngsiktigt leveransavtal. Detta innebär omedelbara besparingar i form av minskade personalomkostnader samt lägre fasta overhead-kostnader som ersätts med lägre rörliga kostnader. En annan stor vinst är att företagen uppn?r högre flexibilitet och är redo att anpassa sig till snabba förändringar i omvärlden ? detta med bibeh?llen kunskap och tillg?ng till unik utbildningsexpertis.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Ira Greenberg +46 (0)70 562 6301 [email protected]

About The Minerva Group
The Minerva Group, based in Gothenburg and Stockholm, is a pure play training company with extensive experience as a leading supplier of Corporate Learning products and services to corporations and other organisations. Minerva develops, produces, delivers, supports and manages company specific customized and generic training programs, using state-of-the-art technology platforms and methods to deliver courses and programs to users for optimal effect including Online, Classroom, Coaching, Webcasts, Workshops, eLearning and Blended Learning. Minerva provides these services both per assignment or as an out-sourced service. For further information, or to schedule an interview with Hans Amell or Ira Greenberg, contact Ira at +46 (0)70 562 6301 or [email protected] som e-post
Share this

Authors
Top