Læring

Mini forskningsprosjekt p? l?replanen for 10. klasse ved International School of Bergen.

Mini forskningsprosjekt p? l?replanen for 10. klasse ved International School of Bergen.
15-03-2013 13:20 International School of Bergen Den internasjonale skolen i Bergen f?lger undervisningsprogrammet International Baccalaureate (IB). Hvert av IB-programmene inneholder et avgangsprosjekt. 6.-10. klasse utgj?r Middle Years Programme (MYP) og avgangsprosjektet best?r av en skriftlig rapport, et produkt og en arbeidslogg. Formen av det ferdige produktet velger eleven ogs? p? egenh?nd, i samr?d med veilederen.

Spennvidden av temaene elevene har valgt gjenspeiler mangfoldet ved den internasjonale skolen. Alt fra globale problemstillinger som overbefolkning til fordypning i hvordan folk reagerer n?r de ser p? familiefotografier ble dekket.
– Det er viktig ? velge et tema man virkelig brenner for slik at man kan jobbe med det over lang tid uten ? g? lei, r?det en av elevene. Alle 9. klassingene i salen var lutter ?re. De skal jo selv gjennomf?re den store oppgaven til neste ?r.
Den internasjonale skolen i Bergen f?lger undervisningsprogrammet International Baccalaureate (IB). Hvert av IB-programmene inneholder et avgangsprosjekt. 6.-10. klasse utgj?r Middle Years Programme (MYP) og avgangsprosjektet best?r av en skriftlig rapport, et produkt og en arbeidslogg. I motsetning til fordypningsoppgaven som elever i det norske skolesystemet gjennomf?rer i norskfaget, s? kan ?MYP Personal Project? passe innunder hvilket som helst fagomr?de. Formen av det ferdige produktet velger eleven ogs? p? egenh?nd, i samr?d med veilederen. Noen valgte ? utforme informasjonsbrosjyrer, andre laget filmer. En av elevene har opprettet en nettside.
Elevene er selv med p? ? evaluere arbeidet sitt.
– Jeg ser n? at jeg skulle brukt arbeidsloggen mye flittigere! Da hadde jeg husket alle idéene jeg hadde i begynnelsen av prosessen, og jeg hadde klart ? strukturere arbeidet bedre, innr?mte flere av elevene ?rlig i presentasjonene sine.
I l?pet av arbeidsprosessen l?rer elevene ikke bare mye om emnet de har valgt ? fordype seg i. De l?rer og? mye om seg selv og om arbeidsmetode. Prosjektet tilsvarer et mini forskningsprosjekt og utfordrer elevene n?r det gjelder planlegging, tidsh?ndtering, kritisk bruk av kilder og analytisk tenking. Dette er sv?rt nyttige egenskaper ? ta med seg videre. IB-elever er kjente for ? v?re s?rlig godt forberedt til h?yere studier, og mange universiteter verden over roser studenter med IB-bakgrunn for deres modenhet og gode arbeidsm?te.
###
For mer informasjon om ISB og 10. klasses avgangsprosjekter, vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig ved ISB Victoria S. N. Schr?der: [email protected] / telefon 99 71 68 15 eller Gillian Boniface, koordinator for Middle Years programme, p? epost: [email protected]
For mer informasjon om International Baccalaureate og IB-programmet, vennligst bes?k IBs pressesenter: http://www.ibo.org/ibaem/news/
International School of BergenVilhelm Bjerknesvei 15, 5081 BERGEN
Tlf: +47 55 30 63 30 – www.isob.no

A to już wiesz?  Elever m?ter Et ?yeblikks frihet

International School of Bergen (ISB) er en engelskspr?klig privatskole som ligger p? Slettebakken i ?rstad bydel. Til grunn for undervisningen ligger utdanningsprogrammet International Baccalaureate. Tilbudet omfatter barnehage, barne- og ungdomsskole samt videreg?ende skole. Skolen ble etablert i 1975, og har for tiden over 200 elever fra mer enn 30 land. Bes?k oss p? www.isob.no.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy