SE

Mittuniversitetet bidrar till kunskapsbank om relationer

Avdelning för Samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet kommer, med stöd av Länsstyrelsen i Västernorrland, att medverka i ett delprojekt om v?ld i nära relationer inom projektet ?Kampanj R?. Projektet best?r av flera olika delar där ett viktigt syfte är att bygga en nationell kunskapsbank om nära relationer utifr?n människors erfarenheter av s?väl fungerande som dysfunktionella relationer.
?Kampanj R? är ett l?ngsiktigt projekt som kommer att p?g? under flera ?r. Det är en kombination av forskning, utveckling och kunskapsspridning, och kommer att best? av fr?geställningar och utbildningsmaterial om olika typer av relationer, till exempel partnerrelationer, barn-föräldrarelationer och medarbetarrelationer. Det övergripande m?let för “Kampanj R” är att främja det som bygger goda relationer.
Den första delen som nu finansieras av Mittuniversitetet och Länsstyrelsen i Västernorrland handlar om kunskap kring partnerrelationen. Delprojektet bedrivs i samverkan med Anna Källdén, företaget Ordläkaren. Avsikten är att f? en fördjupad först?else för de faktorer som varit avgörande för att personer som utsatts för partnerv?ld lyckats bryta upp och g? vidare med en förbättrad livskvalitet. M?let för detta delprojekt är att kunskapsbanken ska resultera i ett användbart beslutsstöd vad gäller hantering av olika former av problematiska relationer.
Fr?n Mittuniversitetet medverkar Susanne Strand, docent i kriminologi, och Karin Jarnkvist, universitetslektor i sociologi.

Vid fr?gor kontakta
Karin Jarnkvist, tel. 060-14 8869, e-post: [email protected]
Anna Källdén, tel. 0707-40 17 45, e-post: [email protected]

06000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy