Mittuniversitetet ett av sex lärosäten som f?r ge rektorsutbildning

Skolverket har p? uppdrag av regeringen utsett de lärosäten som under perioden 2015-2021 f?r rätt att erbjuda utbildningsprogram för rektorer och förskolechefer. Efter ansökningsförfarande och granskning av sakkunniga har sex lärosäten valts ut och Mittuniversitetet är ett av dessa.
– Det är ett utbildningsuppdrag av mycket stort värde för Mittuniversitetet, säger rektor Anders Söderholm. Dels är det ett gott betyg till kompetensen inom omr?den som skolledarskap och skolutveckling, m?l- och resultatstyrning samt myndighetsutövning som finns inom universitet, att i h?rd konkurrens ta hem uppdraget. Dels kompletterar rektorsutbildningen de lärarprogram som ges vid lärosätet. Universitetet blir med det här uppdraget en tyngre och mer komplett aktör som lärarutbildare.
Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet startar med en första utbildningsomg?ng höstterminen 2015 och blir ett av de största uppdragen Mittuniversitetet haft inom uppdragsutbildning. Utbildningen är obligatorisk för alla rektorer i svensk skola samt öppen för chefer i förskolan. Skolverket är beställare av uppdragsutbildningen.
– Det ska bli mycket spännande att f? förverkliga den modell för rektorsutbildning som vi arbetat fram, säger Tomas Berglund, vice dekan vid humanvetenskapliga fakulteten. Vi har först?tt att bedömargruppen uppfattat v?r verksamhetsidé och upplägget av utbildningen som unikt och spännande i förh?llande till andra lärosäten.
De övriga fem lärosäten som gör Mittuniversitet sällskap är Ume? universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet och Göteborgs universitet.
– Ser man geografiskt till hur utbildningarna landat s? st?r det klart att de lärosäten som f?tt utbildningsuppdraget m?ste verka ocks? i andra regioner än den närmaste regionen. Vi arbetar med att identifiera vilka volymer v?r verksamhet klarar och är beredda att erbjuda utbildningsmöjligheter ocks? i Mälardalen, Dalarna och östra Götaland, fortsätter Berglund.
– Det har varit en stor styrka för oss i arbetet med ansökan för Rektorsprogrammet, att vi kunnat samverka med representanter fr?n skolhuvudmännen i v?r region. De har bidragit med viktig input som gjort att vi kunnat forma en akademisk professionsutbildning för skolledare med god balans mellan teoretisk djup och praxisnära förankring i ämbetsuppdraget. Här har universitetets Regionala utvecklingsnätverk varit av mycket stor betydelse, avslutar Berglund.
Läs mer p? Skolverkets webbplats
Läs mer om Rektorsprogrammet här
Kontakt:
Tomas Berglund, vice dekan vid Fakulteten för humanvetenskap, 073-058 61 65, e-post [email protected]
21200Skicka som e-post
Share this

Authors
Top