SE

Miun-forskare leder studie om svenskarnas värderingar

En grupp forskare vid Mittuniversitetet kommer att leda en nationell undersökning av värderingar i Sverige. Det handlar om den svenska delen i den europeiska studien, European Values Study. Det st?r klart sedan Riksbankens jubileumsfond beviljat fem miljoner kronor till projektet.
– Vi är väldigt glada att det här har blivit verklighet, nu kan vi koncentrera oss p? att genomföra projektet fullt ut, säger ?sa Bengtsson, professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
Medlen har beviljats som stöd för att genomföra den svenska delen av undersökningen European Values Study (EVS); en surveyundersökning om mänskliga värderingar riktad till medborgare runt om i Europa. Undersökningen täcker samhällsvetenskapligt och sociologiskt inriktade fr?gor om arbetsliv, fritid, könsroller, politiskt deltagande och politiska värderingar.
– I samband med den svenska delstudien kommer vi ocks? att genomföra en experimentell surveyundersökning och pröva delvis nya sätt att samla data fr?n ett stort antal människor i Sverige, säger ?sa Bengtsson.
Ett l?ngsiktigt m?l är att stärka kompetensen kring survey-experimentella studier, n?got som är p? stark frammarsch inom den statsvetenskapliga disciplinen. Forskargruppen vid Mittuniversitetet, med Susanne Wallman Lund?sen som ocks? tidigare arbetat med ESV-studien, ?sa Bengtsson och Susanna Öhman, kommer därför att leda och genomföra en experimentell surveyundersökning via internet i anslutning till EVS-studien. Den undersökningen kommer att st? öppen för forskare fr?n andra lärosäten som kan ansöka om att f? delta.
– Vi kommer att ha ett högkvalitativt slumpmässigt urval vilket är en fördel gentemot andra liknande undersökningar som ofta bygger p? självrekrytering och vi tror att det kommer att finnas ett stort intresse bland andra forskare för att delta, säger ?sa Bengtsson.
Den stora EVS-undersökningen har genomförts i fyra tidigare omg?ngar med start 1981 och den femte undersökningsomg?ngen genomförs 2017. I den senaste datainsamlingen deltog 47 länder och omkring 70 000 medborgare i EU. I Sverige är urvalet cirka 2 000 personer.
Läs mer om EVS-studien här. http://www.europeanvaluesstudy.eu
Kontakt: ?sa Bengtsson, professor i statsvetenskap, 070-375 8786, e-post: [email protected]
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy