SE

Mod i Nod ? uppmärksammat innovationscentrum invigs

2014-09-30 16:07 Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har p? uppdrag av Atrium Ljungberg ritat byggnaden som för samman forskning, utbildning, konst och näringsliv.

Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har p? uppdrag av Atrium Ljungberg ritat byggnaden som för samman forskning, utbildning, konst och näringsliv. Nod kommer att fungera som en öppen publik arena och attraktiv plats för sm? och stora företag, liksom undervisningslokaler för Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap och School of Science and Innovation. Nod är Triple-Helix i fysisk gestaltning. ?Hur gränssnittet mellan forskning och samhälle kan organiseras rent rumsligt var en stor utmaning i projektet?, säger Ari Leinonen, VD för Scheiwiller Svensson arkitektkontor.
Nods gestaltning
Nod best?r av ett storkvarter med en offentlig passage genom byggnaden. I entréplan finns en central eventhall som omges av samlingssalar, restaurang och gym. De övre planen, gestaltade som en svävande huskropp, utgörs av en generell struktur som enkelt anpassas för skiftande behov över tid. Ur kvarterets mitt reser sig ett kompakt torn, den sk ?Boilern?, med lokaler som ger identitet ?t mindre företag.
Det sju meter höga entréplanet har en storskalig och robust karaktär, med tydligt markerade entréportar och stora glasade partier mot gatan. Eventhallen med svartm?lade ytskikt, r? st?lpl?t och tekniktrossar ger känslan av en verkstad eller ett scenrum. Fasaden för de omgärdande övre planen har en l?ngsträckt elegans med den horisontella delningen och rundade hörn. ?Den tredimensionellt artikulerade fasaden bjuder p? en sammanh?llande lugn variation som skiftar i ljus och skugga.? säger Olof Philipson, handläggande arkitekt för projektet.
Nod i nya Kista
Kista Science City är en av Sveriges mest dynamiska och expansiva platser. Här finns ett världsledande kluster inom informations- och kommunikationsteknik med över 1100 IT-företag, 6300 studerande och m?nga internationellt framst?ende forskare.
Nod är det första kvarteret i en ny del av Kista. I näromr?det kommer det även att byggas ca 2500 bostäder. Den nya bebyggelsen kommer att tillföra liv och rörelse även efter kontorstid och är en viktig del i Kistas utveckling mot att bli en levande stadsdel. Olof Philipson framh?ller samarbetet med Niv? landskapsarkitektur för att förankra byggnaden i stadsmiljön. ?M?nga byggnader i Kista är slutna och hemliga. V?r vision har varit att Nod ska vara en öppen och inbjudande knutpunkt.? säger han.
Nod är en snackis
Redan före invigningen har Nod hamnat i centrum av den digitala utvecklingen. IT-minister Anna-Karin Hatt valde Nod som scen när hon presenterade regeringens utvecklingsprogram Digitala Steget i september. Även statsminister Fredrik Reinfeldt besökte nyligen byggnaden för att uppmärksamma hur mötesplatser som Nod stärker utbytet mellan utbildning, forskning och näringsliv.
?Nod är en snackis i Kista. M?nga är nyfikna och kommer p? besök, och det märks att folk tycker om byggnaden. Det är en häftig plats med liv i huset ? ett ställe där man stöter p? människor?, säger Sofia Strandell, affärsutvecklare p? Atrium Ljungberg.
Inbjudan till invigningen http://kistanod.se/

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB startade sin verksamhet 1995. Kontoret har idag drygt 40 medarbetare och verkar i huvudsak inom affärsomr?dena: Bostäder, Kontor, Industri & Retail.

12100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy