SE

Möjligheter i klassrummet

a8

Hur kan lärare anpassa lärsituationen utifr?n elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och, eller samspelssv?righeter? Vid konferensen Skola p? vetenskaplig grund p? högskolan i Gävle kommer r?dgivare fr?n SPSM att prata om vad NPF innebär och vilka pedagogiska konsekvenser funktionsnedsättningen f?r.
En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Även utformningen av den fysiska miljön är viktig för elevens möjlighet att n? m?len.
– Vi kommer att prata om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och pragmatiska sv?righeter innebär, vilka pedagogiska konsekvenser det f?r och hur lärare kan anpassa lärandesituationen i klassrummet, berättar Anneli Dahlberg, r?dgivare vid SPSM.
R?dgivarna kommer ocks? att beskriva vad lärare kan tänka p? i val av lärverktyg. Läraren Cissi Eklund-Lodin berättar om hur vardagen ser ut i den skola hon arbetar p?, hur de anpassat lärandesituationen, vilka verktyg de valt och hur de tänkt i sin organisation och planering.
Tid och plats:
27 oktober, klockan 10.30?14.30, Gävle högskola
För mer information, var vänlig kontakta:
Anneli Dahlberg, telefon 070-564 70 66
Per Eriksson, telefon 072-702 70 76

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy