SE

Möt de glömda barnen

Barnhemsbarn synliggör en dold historia
Barnens berättelser st?r i centrum när Göteborgs stadsmuseum visar Barnhemsbarn, tv? utställningar om barn p? barnhem och i fosterhem.
? Tiden p? barnhemmet gjorde att mitt känsloliv stängdes av och rädslan tog överhand. Jag förlorade tilliten till samhället och till andra människor, säger Maya Olsén som kom till Vidkärr när hon var knappt tv? ?r.
Utställningen Vidkärrs barnhem handlar om de barn som bodde där 1935 ? 1976. Den andra utställningen i Barnhemsbarn, Hitta hem, berättar om barn i fosterhem fr?n 1700-talet till v?r tid är och är producerad av Stockholms stadsmuseum. De b?da utställningarna är ett led i den upprättelseprocess som inleddes med Vanv?rdsutredningen som blev klar 2011.
? En förändring kräver ett erkännande. Även idag far barn illa och kommunen har inte rätt beredskap för att ta hand om dem, säger Maya Olsén som idag är aktiv i föreningen Samhällets styvbarn.
Vidkärr byggdes under de stora institutionernas tid och var ett av landets största barnhem. Det ans?gs vara enast?ende ? modernt och med barnens bästa för ögonen. Först med Vanv?rdsutredningen kom en annan bild fram. Vidkärr var ett av de barnhem som hade flest berättelser om övergrepp och vanv?rd.
? Samtidigt som m?nga i Sverige fick det bättre var de här barnen bortglömda. Övergreppen var sv?ra att se eftersom de p?gick under en yta av struktur och ordning. Det är en del av v?r nutidshistoria som är viktig att lyfta fram, säger Marie Nyberg, utställningsproducent p? Stadsmuseet.
Utställningen är gjord i nära samarbete med föreningen Samhällets styvbarn och andra före detta barnhemsbarn. Även allmänheten har bjudits in att dela berättelser, bilder och förem?l. De visas tillsammans med filmer, ljudupptagningar och material fr?n museets egna samlingar.
Stadsmuseet ordnar ocks? olika program och visningar, bland annat med människor som själva har erfarenhet av barnhem och fosterhem. Adas musikaliska teater uppträder med Jag är ett barnhemsbarn som delvis bygger p? sk?despelaren Fia Adler Sandblads egen historia.
Utställningarna visas p? Göteborgs stadsmuseum 15 november 2014 ? 23 augusti 2015
Vidkärrs barnhem är producerad av Göteborgs stadsmuseum med stöd av social resursförvaltning.
Hitta hem är producerad av Stockholms stadsmuseum p? uppdrag av Stiftelsen Allmänna barnhuset med stöd av socialdepartementet.
Pressvisning med kaffe och fralla
Tid: Fredag 14 november 10.00
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Träffa museichef Cornelia Lönnroth och utställningsproducent Marie Nyberg som berättar om utställningen.
P? plats är även representanter fr?n Samhället styvbarn och andra före detta barnhemsbarn som delar med sig av egna erfarenheter.
Invigning
Tid: Lördag 15 november 13.00
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Annelie Hulthén, kommunstyrelsens ordförande inviger Barnhemsbarn. Medverkar gör även Cornelia Lönnroth, museichef, och Benny Jacobsson,ordförande i Samhällets styvbarn. Adas musikaliska teater uppträder.
Presskontakt:
Eva-Lena Hedvall, kommunikatör Göteborgs stadsmuseum
[email protected]
031-368 36 76
Läs ocks? mer p? www.goteborgsstadsmuseum.se
Välkommen till ?rets museum!
Göteborgs stadsmuseum ligger i en unik miljö, Ostindiska huset fr?n 1750-talet.
V?ra utställningar berättar Göteborgs historia fr?n forntid till nutid, s?
passa p? att g? ett varv genom 12 000 ?r av historia! ?ret om har vi ocks? tillfälliga
utställningar om aktuella fr?gor i staden samt fotoutställningar med b?de nya
och gamla bilder fr?n v?ra samlingar.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy