Möt oss p? Skolforum 2014

Specialpedagogiska skolmyndighetens r?dgivare presenterar p? Skolforum ett nytt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, som utarbetats tillsammans med Handikappförbundet.
? Det är meningen att skolor ska kunna använda verktyget för att skatta sin tillgänglighet, upptäcka brister och utveckla sin lärmiljö, säger Marie Fogelberg, r?dgivare p? SPSM.
Fr?n och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsform även i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev behandlas orättvist p? grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen.
Att utveckla lärmiljöns tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.
? Värderingsverktyget är ett stöd och en hjälp att komma ig?ng och arbeta systematiskt med de här fr?gorna, säger Marie Fogelberg.
Detta leder i sin tur till ökad likabehandling och bättre tillgänglighet för alla elever p? skolan, fortsätter hon.
I värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ing?r ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor.
Hitta läromedel är en ny digital tjänst som SPSM ocks? presenterar p? Skolforum.
? Vi har sett att det finns behov av en webbaserad söktjänst för läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Hitta läromedel ska underlätta för skolpersonal och andra att hitta läromedel som p? olika sätt kan vara lämpliga för elever i behov av särskilt stöd, säger Marie Fogelberg.
Idag inneh?ller databasen läromedel för särskolan, men den h?ller p? att fyllas med läromedel för andra skolformer. M?let är att p? tre ?r lägga in uppskattningsvis 10 000 sökbara läromedel i tjänsten.
? Välkomna till v?r monter med dina fr?gor. Vi pratar gärna om hur vi tillsammans skapar en tillgänglig skola, som gör det möjligt för alla elever att vara delaktiga och f? de kunskaper de behöver, avslutar Marie Fogelberg.

Stockholmsmässan, Älvsjö
Monter A09:51
Seminarier
27 oktober
10.30?10.50, A7
Hitta läromedel ? en söktjänst med tillgängliga läromedel
13.30?14.20, A5
Klart alla ska med! En presentation av verktyget för tillgänglighet
28 oktober
11.00?11.50, A3
Om specialpedagogiskt stöd med tidsenliga lärverktyg för dator, platta, telefon och webb
13.30?14.20, A5
Klart alla ska med! En presentation av verktyget för tillgänglighet
Ytterligare information
Marie Fogelberg, r?dgivare, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, telefon: 010 473 53 71, e-post: [email protected]

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top