SE

Motivation.se f?r sin 4.000:e medlem

Sveriges ledarskapssajt Motivation.se ökar sin trafik kontinuerligt och har idag 25.000 unika besökare per m?nad. I dagarna fick sajten ocks? sin 4.000:e medlem – Thomas Rakar, Försäljningschef p? Tele2 Business. Han beskriver sajtens inneh?ll med tre ord – lärorikt, utmanande och bra niv?.
Motivation.se är en källa till kunskap för dig som leder i vardagen. Sajten riktar sig till nyblivna och etablerade chefer och ledare inom offentlig och privat sektor. Vi bevakar de huvudomr?den som vi ser att en ledare behöver förh?lla sig till idag. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp kring det som krävs för att utvecklas och prestera b?de p? jobbet och privat ? fysiskt, mentalt och socialt. Fokus ligger alltid p? att generöst dela med oss av praktiska r?d, tips och idéer.
V?r 4000:e medlem jobbar som försäljningschef p? Tele2 Business och blev tipsad av sin HR-chef som ofta använder Motivation.se i sitt arbete.
Vi ställde n?gra fr?gor till Thomas Rakar.
Hur hittade du till oss och vad var det som fick dig att stanna?
– Tele2 är en starkt värderingsstyrd organisation och vi har under ?ret arbetat mycket med fr?gor kring motivation och arbetsglädje. Som Försäljningschef har jag en egen utsedd sparringpartner som heter Maria Nylén p? HR som utmanar mig kring motivation och belöningssystem. Vi för en konstant levande diskussion där Marie hjälper mig genom att visa p? nya teorier, h?lla mig uppdaterad gällande de senaste forskningsrönen osv. Maria länkar ofta till artiklar hos er. Själv har jag sett väldigt traditionellt p? belöningssystem och motivation men har f?tt Marias hjälp med att fördjupa mig och förändra min syn.
Hur kommer Motivation.se till nytta för dig i din vardag?
– Sidan ger mycket inspiration, jag f?r matnyttiga tips och hjälper mig att fördjupa mig i ämnet.
Vilka upplever du är dina främsta ledarskapsutmaningar idag?
– Jag tror att m?nga chefer med mig ofta i det vardagliga kan uppleva sv?righeter med att hitta en bra balans mellan tydlighet, krav och förväntningar och att vara coachande. Inte komma med lösningar själv utan l?ta individen växa och ta tillvara p? den enorma potential som finns hos varje medarbetare.
Läs hela intervjun med Thomas p? Motivation.se!
Motivation.se – Sveriges Ledarskapssajt

Ledarskapssajten Motivation.se lanserades 1 mars 2011 och har snabbt blivit en av Sveriges främsta resurser p? nätet för ledare med intresse att utveckla sin organisation, sina medarbetare och sig själv. Vi samlar kunskap, forskning och strömningar inom ledarskap, motivation och goda prestationer p? en lättillgänglig plats i syfte att ge inspiration, nya insikter och perspektiv i den allt viktigare rollen som ledare. V?ra läsare och medlemmar finns p? beslutande poster b?de inom privat och offentlig verksamhet. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av Svenskt näringsliv genom kreativa och inspirerande ledare.132340Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Akademiska Hus Tel