Voksenopplaering

M?ttes for ? l?re

Torsdag 04. September inviterte Brightbox til frokostseminar p? Hotel Continental.
Fokuset var hvordan bedrifter kan tenke nytt om l?ring, for ? effektivisere og
forbedre kompetansehevingen internt.
Brightbox er et nytt partnerskap mellom Design Container og l?ringsarkitekt ?ystein Ramseng.
Konseptet kombinerer anerkjent l?ringsmetodikk med godt design og innovative teknologiske l?sninger.
De oppm?tte p? seminaret representerer noen av landets st?rste bedrifter, og jobber med utfordringer knyttet til organisatorisk l?ring og pedagogikk. P? agendaen var metodikk, verkt?y og teknologi.
3000 iPad?er
For ? illustrere Brightbox sin arbeidsprosess og skj?ringspunktet mellom pedagogikk og design presenterte Linn-Cecilie Linnemann (Design Container) og ?ystein Ramseng en case:
Norsk Sykepleierforbund sin digitalisering av tillitsvalgtoppl?ringen.
NSF utdanner over 1500 tillitsvalgte i ?ret. Utdanningen skulle moderniseres, og antallet kursdager kuttes fra syv til fire dager. Det overskytende materialet skulle inng? i et e-l?ringskurs. Her s? vi flere utfordringer.
Det er et stort ansvar ? v?re tillitsvalgt, og man skal ha oversikt over et omfattende lovverk. Sykepleiere har gjerne en travel hverdag, og rekruttering til rollen er vanskelig n?r mange f?ler at det krever mye egeninnsats utover arbeidstiden. Istedenfor ? tilby nye tillitsvalgte et stort e-l?ringskurs, ga vi dem et verkt?y som gjorde hverdagen som operativ tillitsvalgt enklere, og ga de trygghet i rollen. Hovedverkt?yet ble et digitalt oppslagsverk som sorterer lover og avtaler etter tema, og viser relevant tariff for den det gjelder. NSF gikk til innkj?p av 3000 iPad?er, slik at de tillitsvalgte alltid har tilgang til portalen, b?de online og offline.
Andre grep som har blitt tatt er en pedagogisk omlegging av de fire kursdagene, hvor kun tre timer blir brukt til forelesning.De forel?pige tilbakemeldingene er meget positive, og l?sningen ser ogs? ut til ? gj?re rollen som tillitsvalgt mer attraktiv.
Godt oppm?te
– Det var veldig hyggelig at s? mange kom p? seminaret, og det er tydelig at mange bedrifter er klare for ? tenke nytt om l?ring og ettersp?r l?sninger som integrerer pedagogikk, design og teknologi sier Linn-Cecilie Linnemann og utbroderer:
– Det handler ikke om ? bruke den nyeste teknologien for enhver pris, men om ? skape et helhetlig opplegg som gir trygghet til brukerne og resultater til ledelsen.

Om Design Container
Design Container leverer tjenester innen webdesign og utvikling, design og identitet, strategi og r?dgivning. Teamet v?rt best?r av grafiske designere, utviklere, prosjektledere og konsulenter som jobber integrert, i et tverrfaglig milj?. Vi tror p? helhetlig kommunikasjon uavhengig av plattform og etterstreber god brukervennlighet, godt design og innovative l?sninger.
Selskapet har eksistert i 8 ?r, og bist?r kunder som Redningsselskapet, Ferd og Infratek.
Brightbox er et nytt partnerskap mellom Design Container og l?ringsarkitekt ?ystein Ramseng.
Konseptet kombinerer anerkjent l?ringsmetodikk med godt design og innovative teknologiske l?sninger.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kjartan Eide   #Kronprinsparets Fond   #Om Trivselsleder Trivselsleder   #Skoleoversikt Se