SE

Motverka nätmobbning ? ny guide till vuxna fr?n Bris och .SE

Nästan tv? av tre barn som svarat p? en enkät p? Bris stödsajt uppger att de känt sig taskigt behandlade p? nätet. För vuxna kan det vara sv?rt att veta hur man ska agera när ett barn utsätts för kränkningar p? nätet. Därför har .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Bris tagit fram guiden ?Motverka nätmobbning? som ett stöd till föräldrar, lärare och andra vuxna för att hjälpa utsatta barn.
Internet erbjuder fantastiska möjligheter för barn och unga att hitta vänner och information, att f? utlopp för kreativitet eller bara ha roligt. För barn i utsatthet, som av olika skäl behöver n?gon som först?r att dela sina tankar med, kan nätet ocks? vara en helt livsavgörande källa till tröst och gemenskap. Men när internet blir en plattform för kränkningar och mobbning är det lätt att som vuxen känna sig hjälplös och bortkollrad bland alla hemsidor och sociala appar unga använder.
Stiftelsen .SE och Bris vill i guiden ?Motverka nätmobbning? ge konkreta, användbara tips till föräldrar, professionella och andra vuxna p? hur de ska agera runt unga online. I guiden finns ocks? en lättöversk?dlig redogörelse för de juridiska spelregler som gäller för nätet.
– Det är helt okej att som vuxen inte veta exakt hur allt fungerar p? nätet. Det viktigaste är, precis som i livet offline, att lyssna, vara öppen och nyfiken, utan att döma. Men viss grundläggande kunskap är det bra att vi vuxna har, för att kunna vara ett stöd när vi f?r fr?gor, säger Bris generalsekreterare Kattis Ahlström.
Nätmobbning kan yttra sig p? m?nga olika sätt, till exempel genom elaka kommentarer, utfrysning, kränkande bilder eller hot om v?ld. Det speciella med nätmobbning är anonymiteten, spridningsmöjligheterna och att mobbningen kan följa med ända hem, via telefonen eller datorn. En av skriftens huvudpoänger är att förbud sällan för n?got gott med sig.
? Förbjud aldrig ett barn att använda nätet. M?nga unga l?ter bli att prata med vuxna om de blivit utsatta av rädsla för detta. Det är ju p? nätet de träffar b?de gamla och nya kompisar och barn är ofta väldigt duktiga p? att stötta varandra, säger Jessica Bäck, projektledare p? .SE.
Checklista ? vad du som vuxen kan göra
Lyssna. Barn vill ofta berätta. Ta dig tid och sätt dig ner en stund.
Var nyfiken. Försök att visa respekt och var inte dömande.
Testa. Be barnen visa sina favoritplatser p? nätet och vad de gör där.
Prata. Vad är bra och d?ligt p? nätet? Vad händer när n?gon är taskig p? nätet?
Förbjud inte. Hota inte med att ta ifr?n barnen nätet. Prata istället om hur ni ska göra för att undvika det d?liga.
Tänk p? att unga har rätt till integritet och privatliv. Du behöver inte kunna allt och vara med överallt ? det räcker ofta med att först? hur det känns när n?gon annan är taskig, inte exakt hur det g?tt till.
Om det änd? händer
Vad har hänt? Vad har barnet varit med om? Är det hot, förtal eller ofredande?
Prata med den som mobbar. Om barnet vet vem som mobbar kan ni tillsammans ta kontakt med personen och förklara hur det känns och be mobbaren att sluta.
Anmäl alltid. Anmäl alltid hot och kränkningar p? den sajt där du sett dem. Prata med polisen om hoten är allvarliga.
Dokumentera. Spara mejl, bilder eller filmer. Ta skärmdumpar med kränkande inneh?ll.
Läs guiden!
Den nya guiden ?Motverka nätmobbning? finns att läsa gratis p? webben eller som pdf. Ni hittar den här.
Kontakt: Anna-Maria Carnhede, pressekreterare, 070-779 95 06, [email protected]
Elisabeth Nilsson, pressansvarig p? .SE, 070-407 58 29, [email protected]
Om .SE .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet g?r till olika satsningar som främjar användandet av internet i Sverige.
Fotograf: Kristina Alexanderson

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bist? utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via g?vor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns p? www.bris.se
Bifogade filer
82100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lena Molin