SE

MSD flyttar till Hagastaden v?ren 2015

Efter nästan 25 ?r i Sollentuna flyttar MSD till Hagastaden för att bli en del av den storsatsning som nu görs inom life science. Bakom satsningen st?r Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting. Visionen är ett inter­nationellt konkurrenskraftigt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukv?rd och företagande kan utvecklas tillsammans.

?För MSD i Sverige är det viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret s? tidigt som möjligt och därigenom f? tillg?ng till den dynamik och kompetens som nu samlas p? ett geografiskt begränsat omr?de.? säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.
Företagets nya lokaler i en av Atrium Ljungbergs fastigheter p? Gävlegatan 22 utformas som ett aktivitetsbaserat kontor som bjuder in till samarbete. ?Det är uppenbart att samarbete blir allt viktigare och därför ska allt vi gör som företag, v?r forskning och alla v?ra aktiviteter, genomsyras av att vi bjuder in till samarbete.? fortsätter Jacob Tellgren. ?Med flytten vill vi förstärka budskapet att vi menar allvar med v?r vilja till samarbete och att i det utnyttja företagets hela potential. Inte minst vill vi bli bättre p? att vara en länk till andra delar av MSD (Merck & Co) när s? behövs.?
?Att MSD flyttar till Stockholm Life i Hagastaden är en viktig bekräftelse p? att det är en dynamisk och kreativ miljö som skapas kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab? säger Ylva Williams, VD för Stockholm Science City.I en framtida hälso- och sjukv?rd kommer erfarenheter fr?n varje enskild patient att användas för att optimera v?rden och förebygga ohälsa. Här har Sverige mycket goda förutsättningar för att bli världsledande med en högkvalitativ hälso- och sjukv?rd, en god IT-mognad och l?ng erfarenhet av att arbeta med olika register. Life science-klustret i Hagastaden kan här tjäna som en katalysator där vi med en m?lmedveten satsning kan bli mycket bättre p? att i förväg avgöra vilken behandling som är den bästa och mest kostnadseffektiva för den enskilde. Det är ett viktigt skäl till att MSD är först bland de globala läkemedelsföretagen med att flytta hela sin svenska verksamhet till Hagastaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Janzon, Policy- och kommunikationsdirektör
Jacob Tellgren, VD

Om MSD
MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukv?rden upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar ?rligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.
Som ett ledande globalt hälso- och sjukv?rdsföretag arbetar vi p? MSD för att göra skillnad för m?nga människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.
MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsomr?den: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera ?r har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än n?got annat företag. www.msd.se
Om Hagastaden
Hagastaden växer fram i b?de Stockholm och Solna och integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016. Hagastaden ska bli ett av världens främsta omr?den för life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa. Universitet, forskning och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för forskning, utveckling och högspecialiserad v?rd. www.hagastaden.se
Om Stockholm Science City Foundation och Stockholm Life
Stiftelsen Stockholm Science City arbetar p? uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet.
Stockholm Science City arbetar med utvecklingen av Stockholm Life ? ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. M?let är att skapa en vetenskapsstad ? med en blandning av akademi, industri, sjukv?rd, boendeomr?den, kultur, service och rekreation ? och en miljö i världsklass för life science. www.ssci.se
Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag vars arbete handlar om att f? platser att växa och utvecklas. Bolaget är en betydande aktör i Hagastaden där man äger och förvaltar totalt drygt 86 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna är äldre industrifastigheter fr?n 1930-talet, som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Bolaget har ytterligare utvecklingsmöjligheter i omr?det genom en markreservation p? cirka 36 000 kvm invid Solnavägen som man tilldelades under 2012. Sickla i Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är andra exempel p? hur bolagets medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning. www.atriumljungberg.se

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Omr?det där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukv?rden samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dagens Media Tid   #Jimmy Meurling   #Ledarstudions Lena Ahlstr   #Talentum Sverige Ta